, Τρίτη
29 Νοεμβρίου 2022

Πρόσληψη 1.500 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Με την άμεση πρόσληψη 1.500 Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, με σχέση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών, θα ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα, για την Αντιπυρική περίοδο 2019.
Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται πως το σχετικό αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπογράφηκε ήδη από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Υπουργό Οικονομικών.
Θα ακολουθήσει η έκδοση της Προκήρυξης από το Υπ. Προστασίας του Πολίτη.