16:02, Σάββατο
21 Μαΐου 2022

Στα 722,26 ευρώ το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις το Δεκέμβριο

Στο ποσό των 894 ευρώ διαμορφώθηκε το μέσο εισόδημα για όσους δικαιούνται κύριες και επικουρικές συντάξεις το Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ».

Το Δεκέμβριο, το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.586.480. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις διαμορφώθηκε στα 722,26 ευρώ, το μέσο εισόδημα από επικουρικές στα 171,67 ευρώ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα στα 97,93 ευρώ.

Η μηναία δαπάνη για τα Ταμεία

Συνολικά, το Δεκέμβριο του 2017, πληρώθηκαν συνολικά 4.496.290 συντάξεις. Εξ αυτών, οι 2.851.060 ήταν κύριες, οι 1.237.924 επικουρικές και 407.306 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα Ταμεία, ανήλθε στα 2.311.605.665,79 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.