06:20, Δευτέρα
26 Σεπτεμβρίου 2022

Στις κάλπες σήμερα οι μηχανικοί όλης της χώρας!

Για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του ΤΕΕ ψηφίζουν σήμερα Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, όλοι οι μηχανικοί, που είναι τακτικά μέλη του Επιμελητηρίου. Οι εκλογές διεξάγονται από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 7.00 μ.μ. Οι μηχανικοί ψηφίζουν σε τέσσερις (4) κάλπες συν την κάλπη της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων τους.
Από την εκλογική διαδικασία θα αναδειχθούν, για την περίοδο 2017-2019:

 • Τα 155 αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, με γεωγραφική κατανομή. Από αυτά αντιστοιχούν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ 24 μέλη.
 • Τα τέσσερα (4) αιρετά μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με ισάριθμα αναπληρωματικά.
 • Τα δεκαπέντε (15) αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που εδρεύει στην Αθήνα, και τα πέντε (5) μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ, με ισάριθμα αναπληρωματικά.
 • Τα αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι εξήντα (60) και κατανέμονται ως ακολούθως: σαράντα δύο (42) από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και από τρία (3) μέλη από τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.
 • Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, εννέα (9) τον αριθμό: Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων, Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Οι Ε.Ε. είναι πενταμελείς και τα μέλη τους συμμετέχουν στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, που έχει συνολικά 200 μέλη

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Για την Αντιπροσωπεία (Α) του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, οι υποψηφιότητες έχουν υποβληθεί με δέκα (10) συνδυασμούς, επτά (7) εκ των οποίων αφορούν και το Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ) της Κ. Μακεδονίας. Αναλυτικά:

 1. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Α και ΠΣ
 2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ), Α
 3. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (∆.Κ.Μ.), Α και ΠΣ
 4. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Α και ΠΣ
 5. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Α και ΠΣ
 6. ∆ΥΝΑ.ΜΗ. – ∆υναμικοί Μηχανικοί, Α και ΠΣ
 7. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Ελ.ΕΜ), Α και ΠΣ
 8. ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Α
 9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, Α
 10. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Α και ΠΣ

 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ
Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ υπέβαλαν υποψηφιότητα 21 συνδυασμοί και δύο (2) μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για τις Ε.Ε. Ειδικοτήτων υπέβαλαν υποψηφιότητα 14 από τους συνδυασμούς, οι οποίοι κατέθεσαν υποψηφιότητες και για την Αντιπροσωπεία, καθώς και επιπλέον 14 συνδυασμοί και ένας (1) μεμονωμένος υποψήφιος. Για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο υπέβαλαν υποψηφιότητα οκτώ (8) από τους συνδυασμούς, οι οποίοι κατέθεσαν υποψηφιότητα και για την Αντιπροσωπεία.
 
Στη Θεσσαλονίκη οι κάλπες έχουν στηθεί στο περίπτερο 4 της ΔΕΘ, όπου θα λειτουργούν 20 εκλογικά τμήματα. Στη Βέροια, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας (Λεωφόρος Στρατου 72), την Έδεσσα στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής (Φιλίππου 26), την Κατερίνη στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής (Π. Τσαλδάρη 16  – ημιώροφος), το Κιλκίς στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο (Βυζαντίου 1), τον Πολύγυρο στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής (22ας Απριλίου 1) και τις Σέρρες στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών (Τέρμα Ομονοίας).
Τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ μπορούν να ψηφίσουν σε όποια πρωτεύουσα Περιφερειακής Ενότητας της Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται την ημέρα των εκλογών, χωρίς καμία διαφορά. Εάν μέλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ βρεθεί σε άλλο Περιφερειακό Τμήμα ή στην Αθήνα, θα ψηφίσει μόνο για τα Κεντρικά όργανα (Αντιπροσωπεία ΤΕΕ – με τη σταυροδοσία όμως που ισχύει σε αυτό το Τμήμα ή στην Αθήνα, Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας και Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο). Και σε αυτές τις εκλογές θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική σάρωση των ψηφοδελτίων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.