, Πέμπτη
30 Μαρτίου 2023

50.000 ευρώ από τον δήμο Θεσσαλονίκης στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής

Δημαρχείο, φωτο Σάββας Αυγητίδης
Τη δαπάνη του ποσού των 50.000 ευρώ, ως ετήσια εισφορά του Δήμου Θεσσαλονίκης στον «Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Marketing του Νομού Θεσσαλονίκης» καθώς και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως εταίρος στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing του Νομού Θεσσαλονίκης», το καταστατικό της οποίας προβλέπει ότι οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται από τις ετήσιες εισφορές των μελών του.
«Η Διοίκηση του Δήμου προσβλέπει στις δημιουργικές συμπράξεις και συνέργειες με τους υπόλοιπους εταίρους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στην πόλη και για το λόγο αυτό συμμετέχει ενεργά στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Marketing» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνών Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σπύρος Πέγκας, προσθέτοντας ότι κοινός στόχος παραμένει η τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.