04:01, Κυριακή
14 Αυγούστου 2022

Ανησυχία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την πληροφορική στα Λύκεια

PAMAKΗ Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 34/21.8.2013 έκτακτη συνεδρίασή της, ομόφωνα υιοθέτησε το ψήφισμα που κατατέθηκε από την πρόεδρο του Τμήματος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας με το οποίο εκφράζεται ο έντονος προβληματισμός και η ανησυχία για τη διαφαινόμενη υποβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου.

«Η υποβάθμιση αυτή αφορά τόσο στη μείωση των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο, όσο και στην αφαίρεση της Πληροφορικής από τα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή σε Τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ ή σε συγγενή Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών (π.χ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ)», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΠΑΜΑΚ και συνεχίζει:

«Τα παραπάνω σχεδιάζονται ενώ είναι σήμερα αυτονόητη η αναγκαιότητα των γνώσεων της Πληροφορικής τόσο σε καθημερινή βάση, όσο και στα πλαίσια του κοινωνικού, εργασιακού και οικονομικού ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί ο σύγχρονος πολίτης και εργαζόμενος. Συνεπώς είναι αναγκαία η εξοικείωση όλων των μαθητών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης σύγχρονων εργαλείων/υπηρεσιών λογισμικού που αποτελούν πλέον ψηφιακά εργαλεία στον επαγγελματικό χώρο αλλά και στην καθημερινότητα του πολίτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, τα εκπαιδευτικά συστήματα τεχνολογικά αναπτυγμένων χωρών, όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, κ.ά., καλλιεργούν την υπολογιστική/αλγοριθμική σκέψη στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προετοιμάζοντάς τους για την τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Ακόμη, στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως, η ψηφιακή τεχνολογία («Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» ΤΠΕ) χρησιμοποιείται ως μέσο υποστήριξης της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του προγράμματος στο πλαίσιο καινοτόμων διδακτικών μεθόδων.

Η Σχολή Επιστημών Πληροφορίας και το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αφετηρία τον κοινό τόπο ότι η Πληροφορική και η εξοικείωση με αυτήν είναι απολύτως απαραίτητη για την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και την έξοδό της από τη βαθιά οικονομική κρίση, θεωρεί ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συνάδει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη σημασία και το ρόλο που έχει η Πληροφορική στην εκπαίδευση, αλλά και με τη σύγχρονη πανθομολογούμενη σπουδαιότητα της Πληροφορικής για την εν γένει ανάπτυξη της χώρας, που είναι απαραίτητη για την επιβίωσή της στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται η αναβάθμιση της Πληροφορικής στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία με την αύξηση και όχι τη μείωση των ωρών διδασκαλίας της και με τη συμπερίληψή της στα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».