ΑΠΘ: Διαμαρτυρία για την προεπιλογή υποψήφιων πρυτάνεων

apth-aristoteleio-panepistimio-thessalonikis
Την αντίθεσή της στη διαδικασία προεπιλογής των υποψήφιων πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), που βρίσκεται σε εξέλιξη, εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών του Ιδρύματος καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν χαρακτηρίζεται από διαφάνεια.
Ταυτόχρονα, όπως τονίζεται, τέθηκαν από το Συμβούλιο του Ιδρύματος επιπλέον κριτήρια από αυτά που ορίζει ο νόμος, με αποτέλεσμα να ευνοείται η επιλογή υποψηφίων.
Σύμφωνα με τη Συσπείρωση, η συγκεκριμένη πρόβλεψη του νόμου για προεπιλογή των υποψηφίων από το Συμβούλιο του Ιδρύματος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του εκλογικού σώματος των καθηγητών αποτελεί μία αντιδημοκρατική διαδικασία, που, ωστόσο, θα μπορούσε να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, εάν η πανεπιστημιακή κοινότητα είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσα από δημόσιες συνεντεύξεις ώστε να κατανοήσει τις απόψεις τους και να διαπιστώσει τις ικανότητές τους ή εάν ανακοινώνονταν τα πρακτικά της ψηφοφορίας του Συμβουλίου του Ιδρύματος.
«Με τη διαδικασία που ακολουθεί το Συμβούλιο Ιδρύματος, αναλαμβάνει την ευθύνη να πραγματοποιήσει την προεπιλογή, περιορίζοντας τη δυνατότητα ελέγχου των αποφάσεών του και βαθαίνοντας το δημοκρατικό έλλειμμα που χαρακτηρίζει τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Ακόμη προστίθεται ότι «στα απολύτως ασαφή κριτήρια του νόμου, που δεν επιτρέπουν την ορθολογική και δίκαιη κατάταξη των ενδιαφερομένων, το Συμβούλιο πρόσθεσε και άλλα, που ευνοούν την επιλογή των υποψηφίων με βάση τις ιδεολογικοπολιτικές θεωρήσεις των μελών του και υπονομεύουν την αμεροληψία της κρίσης».
Πηγή: ΑΜΠΕ