fbpx

, Τρίτη
23 Ιουλίου 2024

search icon search icon

ΑΠΘ: Ο απολογισμός του έργου του Πρύτανη Δ. Κωβαίου

Με αφορμή τη λήξη της θητείας του, ως Πρύτανη του ΑΠΘ (Μάιος 2023 έως Νοέμβριος 2023), της πλήρους θητείας του ως Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας (2019-2023), καθώς και εκείνης ως Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων του ΑΠΘ (Σεπτέμβριος 2023 έως Νοέμβριος 2023), ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, παρουσίασε το απολογιστικό του έργο.

Παράλληλα, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, δήλωσε «Είχα τη μοναδική τιμή να υπηρετήσω για περισσότερα από 4 χρόνια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τις υψηλότερες θέσεις ευθύνης σε μία δύσκολη περίοδο. Ως Πρύτανης και Αντιπρύτανης υπηρέτησα το ΑΠΘ, εργαζόμενος πολλές ώρες κάθε ημέρα, έχοντας πάντα ως γνώμονα το κοινό καλό, το ενδιαφέρον μου για τους φοιτητές και τους συναδέλφους και προσηλωμένος στην ακαδημαϊκή δεοντολογία και ήθοςΘα ήθελα να ευχαριστήσω, τους Αντιπρυτάνεις και τον τ. Πρύτανη, τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους για την εξαιρετική μας συνεργασία, επίσης και όλα τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστήμιου μας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, το έργο αυτό παράχθηκε σε σύντομο χρόνο, με την αμέριστη βοήθεια και εργατικότητα όλων των διοικητικών υπαλλήλων και συναδέλφων, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και τη στήριξη στο κοινό μας έργο»

Σύντομος Απολογισμός έργου με την ιδιότητα του Πρύτανη

Στους επτά περίπου μήνες που υπηρέτησα το Πανεπιστήμιο ως Πρύτανης, μετά την εκλογή μου από τη Σύγκλητο (διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντα του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας), είχα να αντιμετωπίσω ορισμένα μεγάλα προβλήματα, εκτός από τα πολλά καθημερινά προβλήματα και τις πολλές υποχρεώσεις και συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στον σύντομο αυτόν απολογισμό, θα περιοριστώ σε πέντε μεγάλα προβλήματα που κλήθηκα να αντιμετωπίσω ως Πρύτανης. Κατά την παράδοση και παραλαβή με τις νέες πρυτανικές αρχές που σύντομα θα εκλεγούν, θα υπάρξει αναλυτικός απολογισμός του έργου μου, ως Πρύτανης και Αντιπρύτανης.

1.     Η Συγχώνευση στο ΑΠΘ, των τριών ΝΠΔΔ (Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, Πανεπιστημιακά Δάση, Αγρόκτημα). Μία «βόμβα» που τελικά δεν εξερράγη.

Το πρώτο μεγάλο θέμα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυπταν από τη συγχώνευση των τριών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με το Πανεπιστήμιο, και ιδιαίτερα για την ομαλή οικονομική και διοικητική λειτουργία τους και τη διατήρηση της μισθοδοσίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μέσα από πολύωρη καθημερινή εργασία, συνεχείς διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τους εργαζομένους, κατέστη εφικτή η συγχώνευση και η ένταξη των υπαλλήλων στις υπηρεσίες του ΑΠΘ. Ήταν ένα επίπονο έργο, που φέραμε εις πέρας, με τη βοήθεια των υπαλλήλων των Διευθύνσεων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των υπαλλήλων των τριών ΝΠΔΔ. Οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν πλέον, ως αυτοτελείς διευθύνσεις εντός του ΑΠΘ. Ήταν η άριστη εφικτή λύση, που επιτεύχθηκε με μεγάλη προσπάθεια, ξεπερνώντας δυσκολίες και αναλαμβάνοντας μεγάλες ευθύνες.

2.     Η διαχείριση και ευθύνη της διαδικασίας εκλογής Πρύτανη και Συμβουλίου Διοίκησης-Η μεγάλη περιπέτεια

Με τη βοήθεια και κατανόηση των συναδέλφων υποψηφίων για το Συμβούλιο του Ιδρύματος και όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και της Συγκλήτου, μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που προέκυψαν από έναν «δύσκολο και προβληματικό στην εφαρμογή» νόμο και να έχουμε φτάσει ομαλά στο σημείο εκλογής των 11 μελών του Συμβουλίου. Απομένει ακόμη μία σπουδαία διαδικασία που θα γίνει με ευθύνη του νέου Πρύτανη, αυτή της εκλογής Πρύτανη από το ενδεκαμελές συμβούλιο. Δυστυχώς για το Πανεπιστήμιό μας,  το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) διά του Γενικού Γραμματέα,  δεν δέχθηκε το αίτημά μας για παράταση για λίγες εβδομάδες της θητείας μας (Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής νέου Πρύτανη. Θα ήθελα να τονίσω ότι το αίτημά μας για παράταση της θητείας μας για λίγες εβδομάδες, έγινε με αποκλειστικό σκοπό να αποφευχθούν τα αναμενόμενα προβλήματα στη λειτουργία του πανεπιστημίου μας, εξαιτίας της προσωρινής αλλαγής Πρύτανη και της έλλειψης Αντιπρυτάνεων, καθώς και λοιπών προβλημάτων που αναδείξαμε και δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν εδώ, στο πλαίσιο του απαιτούμενου σεβασμού προς την εκκρεμή διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη.  

3.     Διασφάλιση ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, χωρίς προβλήματα παραβατικότητας στην Πανεπιστημιούπολη-Η συνεργασία με θεσμικούς φορές της πολιτείας και την πανεπιστημιακή κοινότητα

Με συνεχή διάλογο με τους φοιτητές μας, κατανοώντας τα αιτήματά τους, με τη βοήθεια και συνεργασία της υπηρεσίας φύλαξης και των αστυνομικών αρχών, καθώς και την κατανόηση όλων των συναδέλφων, καταφέραμε να έχουμε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον στον κεντρικό χώρο της πανεπιστημιούπολης, με ασφάλεια και ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ημέρα του εορτασμού του Πολυτεχνείου, δεν υπήρξε η παραμικρή ζημία στις υποδομές, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανεπιστημίου μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φοιτητές μας και όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα για τη βοήθειά τους στην επίτευξη αυτού του σπουδαίου αποτελέσματος. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω, τις αστυνομικές αρχές για το άριστο πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων του πανεπιστημιακού χώρου, και κυρίως για την προστασία της πανεπιστημιούπολης, χωρίς παρεμβάσεις στους χώρους εντός του Πανεπιστημίου (με μοναδική εξαίρεση τις παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των ναρκωτικών). Ελπίζω ότι το επόμενο βήμα αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας μας με την αστυνομία, θα είναι η απομάκρυνση της εναπομείνασας διμοιρίας των ΜΑΤ από το πεζοδρόμιο της Αγίου Δημητρίου, αίτημα το οποίο έχουμε θέσει και συζητήσει στη Σύγκλητο.

4.     Η λειτουργία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (ΠΦΛ)-Η προάσπιση της δωρεάν σίτισης των φοιτητών μας

Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε δύο μεγάλα προβλήματα, σε σχέση με τη λειτουργία της ΠΦΛ. Τη συγχώνευση της ΠΦΛ με το ΑΠΘ, όπως προανέφερα, και την έκδοση καρτών σίτισης για τους φοιτητές, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και της δωρεάν σίτισης των φοιτητών μας. Με μεγάλη προσπάθεια συνεχούς επαφής και διαλόγου με τους φοιτητές, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους της ΠΦΛ, το Συμβούλιό της ΠΦΛ  που αποτελείται από τους Κοσμήτορες των Σχολών και το ΚΗΔ, κατορθώσαμε να πείσουμε περισσότερους από 10000 φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για έκδοση κάρτας σίτισης και να έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί περίπου 8000 κάρτες σίτισης. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ. Παράλληλα, έχουμε εξασφαλίσει μέσα από χορηγίες, τη δωρεάν σίτιση σε φοιτητές μας, που δεν δικαιούνταν κάρτα σίτισης ή είχαν αδυναμία κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών. Ευχαριστώ πολύ όλους τους φοιτητές και τους συναδέλφους που βοήθησαν για την επίτευξη του σπουδαίου αυτού στόχου.

5.     Η λειτουργία της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης στην Καλάνδρα-Η μοναδική πανεπιστημιακή κατασκήνωση στην Ελλάδα και η προάσπιση της ύπαρξης και βιωσιμότητάς της

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου τον Μάϊο 2023, κληθήκαμε εντός δύο μηνών (Μάϊος-Ιούνιος) να αναλάβουμε την ευθύνη για το άνοιγμα της κατασκήνωσης. Το έργο αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο αφού έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των υποδομών για την ασφάλεια των κατασκηνωτών και να βρεθεί ανάδοχος για τη λειτουργία του εστιατορίου και του παντοπωλείου. Είχα τότε δηλώσει ότι, η κατασκήνωση θα ανοίξει με δύο προϋποθέσεις, δηλαδή την εξασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας για τους κατασκηνωτές και την οικονομική βιωσιμότητά της. Με μεγάλη προσπάθεια και την ανάληψη της ευθύνης, κατορθώσαμε να ξεπεράσουμε τα μεγάλα προβλήματα ασφάλειας, λειτουργίας και οικονομικής βιωσιμότητας. Η κατασκήνωση λειτούργησε χωρίς προβλήματα και ήταν οικονομικά βιώσιμη, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο και τα στελέχη της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου,  τους Αντιπρυτάνεις και τους χιλιάδες κατασκηνωτές για την κατανόηση και βοήθεια στο δύσκολο αυτό έργο.

Είναι προφανές ότι πολλά ακόμη σημαντικά θέματα εκκρεμούν και δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν στη διάρκεια της θητείας μου. Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα θέματα που αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία και δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν σε αυτόν τον σύντομο απολογισμό.

Είμαι βέβαιος ότι ο νέος Πρύτανης καθηγητής Απόστολος Αποστολίδης, με τον οποίο μας συνδέουν αισθήματα ειλικρινούς εκτίμησης και πολυετούς φιλίας, όπως και όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος, θα ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν.

Θερμές ευχαριστίες σε όλες και όλους.

Πρύτανης ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος

#Tags: ΑΠΘ

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.