, Κυριακή
10 Δεκεμβρίου 2023

Δήμος κοντά στη Θεσσαλονίκη αναζητά 25 άτομα για άμεση πρόσληψη

ergasia-job2-620x320
Συνεχίζεται από την πλευρά των Δήμων οι εγκρίσεις, οι ανακοινώσεις και οι προγραμματισμοί προσλήψεων, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δυνατότητα που δίνει η νομοθεσία, για τον αριθμό των θέσεων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε άμεσα η προκήρυξη πρόσληψης 20 εργατών καθαριότητας και 5 οδηγών απορριμματοφόρων για 8 μήνες, από τον Δήμο Κιλκίς.