Ελληνικός Χρυσός: Ο Στρατηγικός Οδικός Χάρτης ξεκλειδώνει επενδύσεις για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας

Η Ελληνικός Χρυσός, με οδηγό τον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη, που ανακοίνωσε πρόσφατα, δρομολογεί την επόμενη τετραετία, κεφαλαιακές επενδύσεις άνω των 808 εκατομμυρίων ευρώ.

Για την περίοδο 2021-2024, εκτιμάται ότι θα προστεθούν 1.000 νέες θέσεις για τις κατασκευαστικές εργασίες στο έργο των Σκουριών, θα προκύψουν 314 εκατομμύρια ευρώ έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ 15 εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν στην κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής, κατόπιν διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές.

Κύριος στόχος του Στρατηγικού Οδικού Χάρτη που δρομολογείται από την Ελληνικός Χρυσός, είναι η αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που καταγράφονται επί δεκαετίες στην συγκεκριμένη επένδυση και έχουν ως αποτέλεσμα η εταιρία να εμφανίζει με ζημιογόνες χρήσεις και υψηλά συσσωρευμένα χρέη. Παρά τις συνεχείς επενδύσεις αναβάθμισης, τα υφιστάμενα μεταλλεία παραμένουν ζημιογόνα με 500 εκ. αρνητικές σωρευτικές ταμειακές ροές. Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρία το 2020 κατέγραψε συνολικές ζημιές 84 εκ. ευρώ εκ των οποίων 10 εκ. ευρώ που προέρχονται από το Μεταλλείο των Μαύρων Πετρών.

Για να παραμείνει ωστόσο βιώσιμη η επένδυση θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για την βελτίωση του υψηλού κόστους παραγωγής, που σημειωτέον είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Πρόκληση είναι επίσης και η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς -για παράδειγμα- στις Μαύρες Πέτρες εμφανίζεται εξάντληση αποθεμάτων και σωρευτική ζημία 77εκατομμυρίων ευρώ, ενώ και η Ολυμπιάδα εμφανίζει συγκρατημένη απόδοση και υψηλό λειτουργικό κόστος.

Ο Οδικός Χάρτης για την πλήρη ανάπτυξη

Στο νέο Στρατηγικό Οδικό Χάρτη δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις που θα αλλάξουν συνολικά τα μεταλλεία. Συγκεκριμένα:

Νέες επενδυτικές δράσεις ξεκινούν στις Σκουριές με την υλοποιήση των προπασκευαστικών κατασκευών και την ολοκλήρωση του εργοστασίου εμπλουτισμού.

Επίσης, πρόσθετοι πόροι και περαιτέρω επενδύσεις θα κατευθυνθούν σε νέες τεχνολογίες στην Ολυμπιάδα, με στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια, η ψηφιοποίηση των εργασιών και να αυξηθεί η παραγωγικότητα του μεταλλείου. Κομβικό στόχός έιναι η αύξηση της παραγωγής στους 650 χιλ. τόνοης/έτος από τους σημερινούς 450.

Τέλος, λόγω της έλλειψης αποθεμάτων μεταλλεύματος που αντιμετωπίζει, το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών θα εισέλθει πλήρως σε Φάση Γεωλογικής Έρευνας με στόχο την επιβεβαίωση νέων βιώσιμων αποθεμάτων που θα παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής του. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι υπόγειες εργασίες θα σταματήσουν προσωρινά και το μεταλλείο θα τεθεί σε καθεστώς φροντίδας και συντήρησης. Το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει την προοπτική να λειτουργήσει εκ νέου εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας. Κατά την μεταβατική αυτή περίοδο, στην πλειονότητά τους, οι εργαζόμενοι στις Μαύρες Πέτρες θα απορροφηθούν στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας και σταδιακά στις Σκουριές καθώς το έργο θα εξελίσσεται προς την πλήρη ανάπτυξή του.

Πρότυπο κέντρο τεχνικής κατάρτισης ανοιχτό και στην τοπική κοινωνία

Ένα πρότυπο Κέντρο Τεχνικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης θα δημιουργηθεί στο Στρατώνι της Χαλκιδικής, προκειμένου να εκπαιδεύσει σε νέες δεξιότητες το εργατικό δυναμικό εν όψει της λειτουργίας του νέου μεταλλείου στις Σκουριές. Το μεταλλείο των Σκουριών, θα είναι πλήρως ηλεκτρικό και θα εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής ειδικά σχεδιασμένες για να δίνουν, μεταξύ άλλων, την δυνατότητα απομακρυσμένης εξόρυξης.

Μέσω του Κέντρου αυτού, οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός -καθώς και ευρύτερα οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών μακροπρόθεσμα- θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνογνωσία και υψηλής ποιότητας κατάρτιση, καθώς θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που αξιώνει η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά και το άκρως απαιτητικό έργο των Σκουριών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος θα βρίσκει άμεση πρακτική εφαρμογή στα ίδια τα μεταλλεία και ταυτόχρονα οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν πιστοποίηση για τις γνώσεις τους, κάτι που θα έχει ουσιαστική αναγνώριση στην αγορά.

Δημιουργία αξίας για όλους

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Στρατηγικού Οδικού Χάρτη είναι ότι θα ξεκλειδώσει αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς προβλέπει ότι 15 εκατομμύρια ευρώ προωθούνται σε εμπροσθοβαρείς επενδύσεις για τοπικά αναπτυξιακά έργα στο Δήμο Αριστοτέλη, στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας επενδυτικής συμφωνίας που κυρώθηκε πρόσφατα από τη Βουλή, για την επιτάχυνση των οποίων θα συμβάλει αποφασιστικά η διαμόρφωση ενός αμοιβαία αποδεκτού πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Η νέα επενδυτική συμφωνία προβλέπει επένδυση συνολικά 70 εκατομμύριων ευρώ στη ΒΑ Χαλκιδική και ιδιαίτερα στο Δήμο Αριστοτέλη, γεγονός που την καθιστά το μεγαλύτερο πρόγραμμα τοπικών επενδύσεων που γίνεται στα όρια ενός και μόνο δήμου. Αλλά και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, τα οφέλη θα γίνουν ορατά, καθώς από την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, τα έσοδα για το κράτος την ερχόμενη τριετία θα φτάσουν τα 314 εκατομμύρια ευρώ.