21:19, Σάββατο
02 Ιουλίου 2022

Έρχονται αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα του Λυκείου

B3BBB198BDC71A12D20949BFDF16F745
Πιθανό τη Μεγάλη Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το εξεταστικό σύστημα που θα εφαρμοστεί την επόμενη σχολική χρονιά μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν ώστε να διευρυνθούν οι επιλογές των υποψηφίων.
Οι έως τώρα πληροφορίες μας συγκλίνουν ότι προωθείται το σενάριο των τριών κατευθύνσεων, της Θεωρητικής, τη Θετικής και της κατεύθυνσης των Οικονομικών, ενώ με ένα 5ο μάθημα θα ανοίγουν σχολές και άλλου πεδίου.
Τα βασικά μαθήματα στις 3 κατευθύνσεις αναμένεται να είναι για τη Θεωρητική τα Νέα Ελληνικά, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά για τη Θετική τα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Νέα Ελληνικά και για τα Οικονομικά οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Πληροφορική, Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά.
Αλλαγές, όπως φαίνεται, θα έχουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου, καθώς με το νόμο 4186/2013 είχαν αυξηθεί κατακόρυφα οι ώρες των μαθημάτων κατεύθυνσης, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β’ Λυκείου όπου τα μαθήματα των δυο κατευθύνσεων είχαν περιοριστεί σε δυο.
Όσον αφορά το 5ο μάθημα όπως έχουμε γράψει θα εξετάζεται προαιρετικά στις πανελλαδικές. Έτσι αν κάποιος υποψήφιος της Θεωρητικής επιθυμεί σχολές αποκλειστικά αυτής της κατεύθυνσης θα δίνει εξετάσεις σε 4 μαθήματα ενώ αν επιθυμεί να διευρύνει τις επιλογές του θα εξετάζεται σε 5ο μάθημα.