Έτσι θα πληρωθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι των διπλών εκλογών του Μαΐου

 
ekloges
Οι ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν για να πληρωθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι (αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής και αναπληρωτές, γραμματείς, διερμηνείς εφορευτικών επιτροπών) που συμμετείχαν στις διπλές εκλογές της 18ης και της 25ης Μαΐου 2014 και δεν έχουν ακόμη πληρωθεί, συμφωνήθηκαν μεταξύ των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ειδικότερα, εκκρεμεί η πληρωμή 1.200 δικαιούχων (έφοροι – δικαστικοί αντιπρόσωποι, αναπληρωτές αυτών – γραμματείς) οι οποίοι, καίτοι δικαιούνται πληρωμής, δεν έχουν συμπληρώσει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους στην σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ.

Οι δικαιούχοι αυτοί, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΣΑ, εφόσον συμπληρώσουν το ΙΒΑΝ «θα πληρωθούν άμεσα με πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό τους».

Ακόμη, όσοι δικαιούχοι αποζημίωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μεν το ΙΒΑΝ, αλλά  δεν έχουν ακόμα πληρωθεί καθόλου, πρέπει να υποβάλλουν με FAX ή e-mail τα κάτωθι δικαιολογητικά (συμπληρώνοντας ευκρινώς και υποχρεωτικά σε κάθε έντυπο τον ΑΦΜ τους, την εκλογική περιφέρεια και το εκλογικό τμήμα στο οποίο άσκησαν τα καθήκοντά τους):

1.Οι τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντά τους και τις 2 Κυριακές θα υποβάλλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (και για τις 2 Κυριακές)

2.Οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι δεν άσκησαν καθήκοντα τακτικού δικαστικού αντιπροσώπου θα υποβάλλουν τη βεβαίωση του οικείου εφόρου στην οποία αναφέρονται οι ημέρες που είχαν τεθεί στη διάθεσή του. Εξυπακούεται ότι οι εν λόγω δικαιούχοι δεν αναγράφουν στα δικαιολογητικά που θα αποστείλουν εκλογικό τμήμα.

3.Οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι που άσκησαν καθήκοντα τακτικού αντιπροσώπου θα υποβάλλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (για όσες Κυριακές άσκησαν καθήκοντα τακτικού Αντιπροσώπου) και το έγγραφο  διορισμού τους από τον έφορο στο οικείο εκλογικό τμήμα.

4.Οι γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και οι διερμηνείς θα υποβάλλουν τις εκδοθείσες από την εφορευτική επιτροπή ή από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής βεβαιώσεις εκτέλεσης των καθηκόντων τους (μία για κάθε Κυριακή).

Διευκρινίζεται ότι όσοι άσκησαν καθήκοντα μόνο μία από τις δύο Κυριακές θα υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση για την αντίστοιχη ημέρα ψηφοφορίας και μόνο.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει ή με FAX ή με e-mail.

Η αποστολή με FAX θα γίνει στους αριθμούς:

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2: 213 136 1611
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 : 213 136 1618
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και6 : 213 136 1620
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8 : 213 136 1637
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0 : 213 136  1649

Με email μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση [email protected], αφού προηγούμενα γίνει σάρωση (σκανάρισμα) των δικαιολογητικών.