, Σάββατο
03 Δεκεμβρίου 2022

Η αστυνομία προσλαμβάνει… σκύλους λόγω παράνομης μετανάστευσης!

skulos-gavgizeiΣτην προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (#73.800,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων, για την προμήθεια είκοσι επτά (27) αστυνομικών σκύλων, οι οποίοι θα διατεθούν στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της χώρας καθώς και την αποτροπή και δίωξη της παράνομης μετανάστευσης