13:33, Τετάρτη
17 Αυγούστου 2022

Η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Στον χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως απόρρητα θεωρούνται: η ταυτότητα του καλούντος- καλουμένου, αποστολέα-παραλήπτη το περιεχόμενο της επικοινωνίας (ειδικότερα περιεχόμενο φωνής, εικόνας, δεδομένων, περιεχόμενο τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ),ο γεωγραφικός εντοπισμός της συσκευής κλπ. Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών κατοχυρώνεται με το άρθρο 19 του Συντάγματος και γίνεται άρση του απορρήτου μόνον από τις δικαστικές αρχές και μόνο εφόσον πρόκειται για λόγους εθνικής ασφαλείας ή σε περίπτωση διάπραξης κακουργημάτων. Η άρση γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπουν οι νόμοι 2225/1994, Ν.3115/2003, Ν.3674/2008, Ν.3917/2011, ΠΔ47/2005. Εάν παρατηρηθεί παραβίαση του απορρήτου από τρίτο άτομο, η πράξη αυτή επισύρει  σε βάρος του αυστηρές ποινικές κυρώσεις (κάθειρξη έως δέκα ετών καθώς και σοβαρές διοικητικές κυρώσεις).

Της ΤΖΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΚΗ*

Η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι ποινικό αδίκημα. Στη νομοθεσία (άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα, Ν.3674/2008, Ν.3115/2003, όπως ισχύει) προβλέπονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις έναντι φυσικών προσώπων (έως 10ετής κάθειρξη). 

Ένας γνωστός τηλεπάροχος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να αιτηθεί την ακύρωση της απόφασης της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ιδρύθηκε με τον Ν3115/2003  για να προστατεύει το δικαίωμα στην απόρρητη επικοινωνία, ενώ μπορεί να ζητήσει παροχή εξηγήσεων ή να επιβάλει πρόστιμο από 15.000 έως 1.500.000 ευρώ) με την οποία επεβλήθη σε γνωστό τηλεπάροχο πρόστιμο (για τη συμβολή του στην υπόθεση του παραδικαστικού):

α)100.000 ευρώ για παράβαση του νόμου του απορρήτου των επικοινωνιών, το οποίο(απόρρητο) προστατεύει και τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας (αριθμός, διεύθυνση, ταυτότητα σύνδεσης κλπ) (αρθρο19παρ 1Σ,ΠΔ47/2005,Ν3471/2006)  και

β)πρόστιμο 400.000 ευρώ επειδή ο ΟΤΕ δεν ανταποκρίθηκε εγκαίρως στις αιτήσεις που απέστειλε η ΑΔΑΕ, δυσκολεύοντας το έργο της(άρθρο 6 Παρ 2 Ν 3115/2003)

Η ΑΔΑΕ για να διερευνήσει την καταγγελία που έγινε από τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Γιοσάκη για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, ζήτησε από τον Πάροχο να προσκομίσει  τη διάταξη και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στο οποίο στηρίχτηκε η άρση (απλό αντίγραφο εφόσον ο Πάροχος δε δύναται να βρει το πρωτότυπο). Αφού παρήλθε η προθεσμία χωρίς την αποστολή εγγράφων, η ΑΔΑΕ κάλεσε τον ΟΤΕ σε ακρόαση.

Η Αρχή έκρινε ότι δε δικαιολογείτο άρση απορρήτου με έγγραφο του ανακριτή που δεν έφερε τα εξωτερικά στοιχεία της διάταξης, δεν  έφερε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και που το χρόνο της άρσης είχε παύσει να ισχύει αυτοδικαίως (είχαν περάσει 7 αντί των 3 ημερών που προβλέπει το άρθρο 4παρ 6 Ν 2225/1994) και έπρεπε να ζητηθεί από τον ΟΤΕ το αντίστοιχο βούλευμα που επικύρωνε τη διάταξη του ανακριτή.

Άρση απορρήτου επιτρέπεται για λόγους εθνικής ασφαλείας ή για τη διακρίβωση των σοβαρών ποινικών αδικημάτων του άρθρου 4 Ν 2225/1984(άρθρο 19 Παρ 1,2Σ),εφόσον το Δικαστικό Συμβούλιο κρίνει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης είναι αδύνατη χωρίς την άρση.

Η άρση δεν αφορά τη δια ζώσης επικοινωνία αλλά την τηλεφωνική, την μέσω δικτύου δεδομένων, μέσω Ίντερνετ, επιστολογραφία κλπ και στρέφεται μόνο κατά συγκεκριμένων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ KARFITSA