, Κυριακή
29 Ιανουαρίου 2023

Η επόμενη μέρα στην Αργολίδα

 

ÁÑÃÏËÉÄÁ-Ìéá ìÝñá ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ï ÄÞìïò ¶ñãïõò- Ìõêçíþí ìåôñÜ ôéò ðëçãÝò ôïõ.

Μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε για το δήμο Άργους – Μυκηνών που μετρά τις ζημιές που υπέστη από τις πλημμύρες. Όσο οι ώρες περνούν οι πληγέντες συνειδητοποιούν το μέγεθος της καταστροφής και η έκκληση τους για βοήθεια απευθύνεται σε όλους τους αρμόδιους. Η αποτίμηση των ζημιών ξεκίνησε ήδη από ειδικά συνεργεία της περιφέρειας, του δήμου και του ΕΛΓΑ και υπάρχει η διαβεβαίωση από την κυβέρνηση πως θα δοθεί άμεσα στον δήμο Άργους έκτακτη επιχορήγηση 150.000 ευρώ.

ÁÑÃÏËÉÄÁ-Ìéá ìÝñá ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ï ÄÞìïò ¶ñãïõò- Ìõêçíþí ìåôñÜ ôéò ðëçãÝò ôïõ.

ÁÑÃÏËÉÄÁ-Ìéá ìÝñá ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ï ÄÞìïò ¶ñãïõò- Ìõêçíþí ìåôñÜ ôéò ðëçãÝò ôïõ.

 

ÁÑÃÏËÉÄÁ-Ìéá ìÝñá ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ï ÄÞìïò ¶ñãïõò- Ìõêçíþí ìåôñÜ ôéò ðëçãÝò ôïõ.

ÁÑÃÏËÉÄÁ-Ìéá ìÝñá ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ï ÄÞìïò ¶ñãïõò- Ìõêçíþí ìåôñÜ ôéò ðëçãÝò ôïõ.(eurokinissi Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

 

ÁÑÃÏËÉÄÁ-Ìéá ìÝñá ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ï ÄÞìïò ¶ñãïõò- Ìõêçíþí ìåôñÜ ôéò ðëçãÝò ôïõ.(eurokinissi Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

 

ÁÑÃÏËÉÄÁ-Ìéá ìÝñá ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ï ÄÞìïò ¶ñãïõò- Ìõêçíþí ìåôñÜ ôéò ðëçãÝò ôïõ.(eurokinissi Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

ÁÑÃÏËÉÄÁ-Ìéá ìÝñá ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ï ÄÞìïò ¶ñãïõò- Ìõêçíþí ìåôñÜ ôéò ðëçãÝò ôïõ.(eurokinissi Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

 

ÁÑÃÏËÉÄÁ-Ìéá ìÝñá ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ï ÄÞìïò ¶ñãïõò- Ìõêçíþí ìåôñÜ ôéò ðëçãÝò ôïõ.