11:59, Δευτέρα
26 Σεπτεμβρίου 2022

Η Περιφέρεια αποκτά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων!

Geranis
« Προχωράμε από τα λόγια στις πράξεις, ο ΦΟΔΣΑ είναι εγγυητής για μία βιώσιμη πόλη, είναι μια σταθερά για τους κατοίκους της που στόχο έχουμε να δώσουμε οριστική λύση στο ζήτημα των απορριμμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να αποκτήσει η περιφέρεια ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων!». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του φορέα Μιχάλης Γεράνης, κατά την ομιλία του σε ημερίδα που διοργανώθηκε από κοινού με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.
 
«Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», όπως φαίνεται μια νέα εποχή ξεκινάει για τα απορρίμματα και με πρώτο φορέα τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας που θα αποτελέσει πυξίδα για όλη την χώρα είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη της ομιλίας του ο Πρόεδρος του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης. Το Θέμα της σημερινής εκδήλωσης «ο Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων» αφορά την πεμπτουσία της μεγαλύτερης πρόκλησης και συνάμα, ανάγκης που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μεγαλουπόλεις και τα αστικά κέντρα. Βασική μας προϋπόθεση είναι να αξιοποιηθούν κατάλληλα οι νέες τεχνολογίες και θα επιλεγούν οι κατάλληλοι τρόποι για την ενεργοποίηση των κατοίκων – πολιτών, μέσα από μελλοντικές «έξυπνες»πόλεις ώστε να προκύψει ένα νέο μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης που θα μεταφράζεται σε υγιή οικονομική ανάπτυξη, σε δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και σε βελτίωση των δεικτών δημόσιας υγείας.
Στόχος είναι να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα των απορριμμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να αποκτήσει η περιφέρεια ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων  αντίστοιχο των πλέων αναπτυγμένων ευρωπαϊκών πόλεων. Καμία τεχνολογία δεν είναι καταστροφή και καμία τεχνολογία δεν είναι παράδεισος από μόνη της , θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου.
Η διαβούλευση αυτή που ξεκινήσαμε  γίνετε την ίδια χρονική στιγμή με την διαβούλευση για τη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ,  θα καταστήσουμε σαφές πως ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας είναι από τους πρώτους που συστάθηκαν  και είναι ο μόνος Περιφερειακός φορέας που αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του από το 2014, αυτό το εκλαμβάνουμε ως σοβαρή πρόκληση και ταυτόχρονα ευθύνη για αυτό κάναμε πράξη την νομοθεσία και καταφέραμε να λειτουργήσουμε και για αυτόν ακριβώς το λόγο διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις για όλη την Κεντρική Μακεδονία.
Μέσα από αυτόν τον διάλογο βγήκαν γόνιμα και ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και ξεκινάει μια συνεργασία με το ΤΕΕ και τους επιστημονικούς φορείς.  Ήρθε η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη.