Η περιοδεία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Β. Ελλάδα!

vartholomaios-imvrioi10
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναμένεται να φτάσει στις 17 Απριλίου στην πόλη των Σερρών, μετά από πρόσκληση που αποδέχτηκε από τον μητροπολίτη Σερρών και Νιγρήτης Θεολόγο και πρόκειται να αποχωρήσει στις 21 Απριλίου.
programa
“Ἡ τοπική Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν καί Νιγρίτης μέ πνευματική χαρά καί μέ αἰσθήματα δοξολογίας πρός τόν Κύριον γνωστοποιεῖ τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στήν Ἱερά Μητρόπολιν Σερρῶν καί Νιγρίτης,  ἕως 21ης Ἀπριλίου 2015…
Ὁ Παναγιώτατος Προκαθήμενος τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θά ἐπισκεφθεῖ τήν πόλιν καί τήν Μητρόπολίν μας, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, μέ ἀφορμή τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα, τοῦ ἐν Σέρραις ἀθλήσαντος, τήν ὁποῖα θά τιμήσει μέ τήν ὑψηλή παρουσία του καί ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος. Ἡ σεπτή παρουσία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀποτελεῖ ἐκκλησιαστικό γεγονός ὑψίστης σπουδαιότητος γιά τήν τοπική μας Ἐκ­κλησίαν καί τήν περιοχήν μας καί πηγή ἐξαιρετικῆς εὐλογίας καί χαρᾶς γιά τόν φιλόχριστο καί φιλογενῆ λαό μας, ὁ ὁποῖος στό πανσεβάσμιο πρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμε­νικοῦ Πατριάρχου βλέπει τήν σεπτή κορυφή τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας, τόν ἀκάματο ἐργάτη τῆς Πανορθοδόξου ἑνότητος, ἀλλά καί τόν κορυφαῖο ἐκφραστή τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ μαρτυρικοῦ Γένους μας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ Α.Θ.Π., ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
16:30 Ἄφιξις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟ­ΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τό ἀεροδρόμιον Χρυσουπόλεως.
17:30 Προϋπάντησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟ­ΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά πρός ἀνατολάς ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης.
18:00 Ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου­πό­λεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡ­ΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τήν κεντρικήν πλατείαν τῶν Σερρῶν. Προ­σφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Σερραίων. Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
18:30 Ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου ἀπό τήν Χριστιανική Νεολαία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν στό προαύλειο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.
19:00  Δοξολογία ἐπί τῇ εὐλογητῇ ἐλεύσει τῆς Α.Θ. Παναγιό­τητος εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξι­αρχῶν Σερρῶν. Ὁμιλίαι.
20:00 Ἐπίσκεψις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Σερρῶν καί συνάντησις  μετά τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ.
 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
09:45. Ἁγιασμός ἐγκαινίων τοῦ νέου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Ὁμιλία τοῦ Παναγιωτά­του πρός τήν χριστιανική Νεολαία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
10:30 Ἐπίσκεψις εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Κειμη­λιαρχεῖον «ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ». Ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἱερῶν εἰκόνων τῶν Νεο­μαρτύρων. Ἐπίσκε­ψις εἰς τόν Ἐκκλησιαστικόν Ρα­διοφωνικόν Σταθμόν «ΡΑΔΙΟ  ΚΙΒΩΤΟΣ».
11:30 Ἐπίσκεψις εἰς τόν ἱερόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνημα­τικόν  Ναόν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Σερρῶν. Ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς  ψυχῆς  τοῦ ἀοιδίμου Μητροπο­λίτου Σερρῶν Ἀποστόλου (Χριστοδού­λου), τοῦ Ἰμβρίου.
12:30 Ὑποδοχή τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι­άρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Δοξολογία. Ἁγιασμός ἐγκαινίων τῆς ἀνα­καινισθείσης μο­ναστη­ριακῆς τραπέζης.
18:00 Ὑποδοχή ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας Σουμελᾶ.
19:00  Μέγας Πατριαρχικός πανηγυρικός Ἐσπερι­νός, εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν,  χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
07:00-11:00 Ὄρθρος καί Πατριαρχική  Θεία Λει­τουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενι­κοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Ὁμιλίαι.
13:00 Ἐπίσημον Γεῦμα εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Philippos Xenia» πρός τιμήν τοῦ Πανα­γιωτάτου Οἰκου­μενικοῦ Πατριάρχου.
17:30 Ἐπίσκεψις εἰς τό ἐν Σέρραις Ἐπισκοπεῖον. Ὑποβολή σεβασμάτων ὑπό τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, τῶν πολιτιστι­κῶν συλλόγων καί λοιπῶν φορέων τῆς  πόλεως καί τοῦ Νομοῦ.
19:00 Ἐπίσκεψις εἰς τό Διοικητήριον Σερρῶν.
20:00 Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης εἰς τήν αἴθουσαν «Ἀστέρια» τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες».
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
09:30 Ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ­ΜΑΙΟΥ εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, πρός τόν ἱερόν κλῆρον.
11:00 Ἐπίσκεψις εἰς τό 1ον Γυμνάσιον Σερρῶν.
12:30 Ἐπίσκεψις εἰς τό Μαξίμειον Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε­ως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Ξενάγησις εἰς τήν ἔκθεσιν ἁγιογραφίας τῶν μαθητῶν τῆς Σχο­λῆς Ἁγιογραφί­ας.
13:00 Ἐγκαίνια τοῦ νέου ἐν Σέρραις Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου.
17:30 Ἐπίσημος ὑπο­δοχή καί δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νι­γρίτης.
18:30 Ἁγιασμός ἐγκαινίων τοῦ ἱδρύματος φιλοξενίας ἡλικιωμέ­νων ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκου­μενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Τερπνήν. Ὁμιλία τοῦ κτίτορος καί Εὐεργέτου κ. Δημητρίου Ἀναστασιάδη. Ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου.
20:00 Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μέ παραδοσιακούς σκοπούς τῆς Μικρασίας εἰς τό ἀμφιθέατρον τοῦ Τ.Ε.Ι. Κεντρικῆς Μακεδονίας, ὑπό τόν τίτλον «Μελωδικές μνῆμες τῆς Μικρασίας».
 
ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
10:30 Ἀναχώρησις τοῦ Παναγιωτάτου καί τῆς τιμίας Συνοδείας αὐτοῦ ἐκ Σερρῶν.
11:30 Ἄφιξις εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἱεραποστολικήν Ἀδελφότητα «Λυδία ἡ Φιλιππησία» εἰς Ἀσπροβάλταν. Δοξολογία. Ὁμιλίαι.
Ἀναχώρησις διά Κωνσταντινούπολιν
 
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ