, Σάββατο
26 Νοεμβρίου 2022

Και σε ιδιώτες ο έλεγχος εισιτηρίων στις συγκοινωνίες

ΓΡΑΜΜΗ ΟΑΣΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - 58
 
Αρκετές αλλαγές φέρνει στις συγκοινωνίες το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του, τον έλεγχο εισιτηρίων θα αναλαμβάνουν και ιδιώτες, ενώ τροποποιήσεις γίνονται σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα για
τα ΜΜΜ, τα ταξί, όπως και τα φορτηγά.
Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα στις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις να αναθέτουν τον έλεγχο εισιτηρίων σε ιδιώτες, προκειμένου να μειωθεί το σχετικό κόστος, αλλά και η εισιτηροδιαφυγή. Ακόμη τα εισιτήρια θα πωλούνται από εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ σε περίπτωση προστίμου αν δεν εισπραχθεί μέσα σε 60 ημέρες θα μεταβιβάζεται στη ΔΟΥ και θα εισπράττεται στο πενταπλάσιο.
Αλλαγές φέρνει και στα πρόστιμα για τα ταξί το σχετικό πολυνομοσχέδιο, τα φορτηγά, αλλά και τη δημιουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Αναλυτικά τι προβλέπει το νομοσχέδιο που αναρτήθηκε στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση όπως αναφέρει το «Βήμα»:
Για τις αστικές συγκοινωνίες
– Παρέχει τη δυνατότητα στις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ) να αναθέτουν τον έλεγχο κομίστρου και σε τρίτους, «με στόχο να μειώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την εισιτηριοδιαφυγή (άρα να αυξήσουν τα έσοδα) και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος διενέργειας του ελέγχου κομίστρου (άρα να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες)», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.
– Καταργείται η υφιστάμενη ρύθμιση στον ΟΑΣΘ για διπλασιασμό του προστίμου μετά την 20η ημέρα απ’ την επιβολή του και η διάταξη στον ΟΑΣΑ περί πολλαπλασιασμού του προστίμου μετά την παρέλευση του 20ημέρου απ’ την επιβολή του προστίμου.
– Αν το πρόστιμο δεν εισπραχθεί εντός του 60ημέρου διαβιβάζεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο στο πενταπλάσιο του ύψους του. «Δηλαδή γίνονται βελτιωτικές και ενιαίες ρυθμίσεις για τους επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης» σημειώνεται στην έκθεση, ενώ οι συγκοινωνιακοί φορείς απαλλάσσονται των δικαστικών ή άλλων χρονοβόρων διαδικασιών είσπραξης.
– Διευρύνεται ο τύπος των εισιτηρίων και επεκτείνονται τα σημεία διάθεσής τους. Σήμερα οι πολίτες μπορούν να αγοράσουν χάρτινα εισιτήρια και κάρτες σε περιορισμένα σημεία πώλησης. Με διάταξη, ο ΟΑΣΑ θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους «προς τον σκοπό της εκ μέρους τους έκδοσης ή και διάθεσης στο επιβατικό κοινό κάθε τύπου αποδεικτικού καταβολής κομίστρου μέσω διευρυμένου δικτύου πωλήσεων».
– Οι παραβάτες θα υποχρεούνται, αν δεν καταβάλουν αμέσως το πρόστιμο, να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο. Σε περίπτωση άρνησης, ο ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να καλέσει στην αστυνομία. Εάν δεν πληρώσουν, το πρόστιμο διαβιβάζεται στην αρμόδια ΔΟΥ, βεβαιώνεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος και εισπράττεται ως έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου.
– Ενεργοποιείται ο Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών, οι καταγγελίες για την παραβίαση των οποίων θα εξετάζονται πρωτοβάθμια από τον φορέα παροχής του συγκοινωνιακού έργου και δευτεροβάθμια από την Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών.
Ταξί, ΚΤΕΛ και φορτηγά
– Θεσπίζονται τέσσερις κατηγορίες παραβάσεων και προστίμων για τα ταξί:
α) Ελαφρές παραβάσεις (πρόστιμο 50-100 ευρώ)
β) Σοβαρές παραβάσεις (πρόστιμο 100-300 ευρώ)
γ) Πολύ σοβαρές παραβάσεις (πρόστιμο 300-600 ευρώ)
δ) Ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις (πρόστιμο 600-3.000 ευρώ).
Στους παραβάτες, επίσης, μπορεί να επιβληθεί η αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων του αυτοκινήτου ή η αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για διάστημα από τρεις έως έξι μήνες.
– Ποσοστό 30% από ποσά που παρακρατούνται από όλα τα ΚΤΕΛ για τα ασθενέστερα ΚΤΕΛ της επαρχίας θα χρηματοδοτήσουν μελέτες και έργα εκσυγχρονισμού των φορέων αυτών, καθώς και του Συνεταιρισμού «ΚΣΑΥΛΕ» για την εκπόνηση μελετών και έργων υλοποίησης του νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων της Αθήνας.
«Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης ενός σύγχρονου Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Αθηνών, ο οποίος αφενός θα προσφέρει αναπτυξιακή δυναμική στην περιοχή εγκατάστασής του κι αφετέρου θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό» αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.
– Στα φορτηγά, θεσπίζονται στις παραμεθόριες περιοχές Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών (ΜΚΕ-ΔΠΠ) και τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που θα επιβάλλουν, θα αποτελούν έσοδα των Δήμων.
– Στα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) θα επιτρέπεται σε φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, να χορηγείται έως μια άδεια κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων «για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των προσωπικών τους αναγκών, απαγορευομένης της άμεσης ή έμμεσης μεταφοράς με είσπραξη κομίστρου και με καταβολή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».
Νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα του ΟΣΕ
– Προβλέπονται ρυθμίσεις για την ακίνητη περιουσίας του ΟΣΕ, καθώς εισάγεται ειδικό νομικό καθεστώς για τον χωρικό σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση των σιδηροδρομικών ακινήτων, ενώ αντιμετωπίζονται αδειοδοτικές εκκρεμότητες και γίνονται πολεοδομικές νομιμοποιήσεις. Άλλωστε, μεγάλο μέρος των υφισταμένων σιδηροδρομικών κτιρίων και εγκαταστάσεων στερείται οικοδομικής αδείας.
– Καταργείται η πρόβλεψη για μεταβίβαση ακινήτων του ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε συμφωνία με το αίτημα για την έγκριση κρατικής ενίσχυσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη διαγραφή των συσσωρευμένων χρεών της.
– Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που αποτελεί την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, θα περιέλθει εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα στο Δημόσιο και προβλέπεται ειδική ρύθμιση που θα εξαιρεί τον ΟΣΕ από την πληρωμή φόρων για αυτή την περιουσία.
– Θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την αδειοδότηση, τον σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση των σιδηροδρομικών ακινήτων της ΓΑΙΑΟΣΕ, προκειμένου να αξιοποιηθούν. Ειδικότερα, προβλέπεται η «δημιουργία ειδικού συστήματος χρήσεων γης για την κατάταξη των σιδηροδρομικών ακινήτων ανάλογα με τα βασικά τους χαρακτηριστικά και την πολεοδομική λειτουργία τους, μέσα από ειδική διοικητική διαδικασία».
Υγραεριοκίνηση και πρατήρια
– Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου φιλικού προς το περιβάλλον για την κίνηση αυτοκινήτων. Με απόφαση του υπουργού Υποδομών θα καθοριστούν τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων.
– Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε απόσταση μικρότερη των 100μ. από νοσοκομείο ή κλινική, από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, από τα όρια κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και από κηρυγμένα μνημεία, από παιδικούς σταθμούς, από σχολεία μέσης ή κατώτερης εκπαίδευσης, από ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και από ενοριακούς ναούς και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθερής τροχιάς και λεωφορείων.
«Η τροποποίηση αφορά την εξαίρεση των σταθμών υγραερίου από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστης απόστασης από τα ακίνητα ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς έχει αποδειχθεί στην πράξη σε πανευρωπαϊκό 23 επίπεδο ότι η εγγύτητα των εγκαταστάσεων αυτών δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, ενώ παράλληλα η διατήρηση του περιορισμού αυτού, ενόψει της διεύρυνσης του δικτύου των πρατηρίων υγραερίου για αυτοκίνητα οχήματα, δημιουργεί προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και στο επενδυτικό ενδιαφέρον» αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.
– Προβλέπεται ότι για τα πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται εντός οικισμών, οι οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων νομίμως οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών οδός βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει, με δικές του δαπάνες, το χώρο του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα δια του παρόντος σχεδιαγράμματα, εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου του.
Δεν κλείνουν τα υπαίθρια πάρκινγκ του κέντρου
– Δίνεται η δυνατότητα σε υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, που λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2012, «στις οποίες εξαιτίας απαγορευτικών χρήσεων γης δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων, για την εξάλειψη των αναφερομένων παραπάνω αρνητικών συνεπειών που θα επιφέρει η τυχόν σφράγισή τους, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, εφόσον οι εκμεταλλευτές τους, μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των υπόψη εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά».
Μάλιστα, η διαδικασία σφράγισης χαρακτηρίζεται στην αιτιολογική έκθεση ως «ένα μέτρο το οποίο όχι μόνο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επαχθές για κάθε εκμεταλλευτή μιας οποιασδήποτε επιχείρησης, αλλά αναμένεται να επιφέρει επιπρόσθετες αρνητικές συνέπειες στις αστικές μετακινήσεις του Ιστορικού – Εμπορικού κέντρου της Αθήνας».
– Επίσης, δίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας τριών ετών σε συνεργεία αυτοκινήτων, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν σε περιοχές που αναθεωρήθηκαν οι χρήσεις γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού τους σχεδίου, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η ίδρυση νέων συνεργείων.
Fast track για τις κεραίες
– Για τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται ότι οι πολεοδομικές υπηρεσίες «στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί ή αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ σε εφαρμογή του προγενέστερου του ν. 4053/2012 νομοθετικού πλαισίου, υποχρεούνται εντός δύο μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας, πληρότητας και καταλληλότητας αυτών».
«Αν το διάστημα αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση και η κεραία δύναται να ηλεκτροδοτηθεί μετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία» σημειώνεται.
– Δεν θα απαιτείται τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας ή του πιστοποιητικού πληρότητας, ούτε έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά η υποβολή Τυποποιημένης Δήλωσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) σε περίπτωση αναβάθμισης των παρεχoμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφισταμένων κεραιοσυστημάτων.
– Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, αποδίδεται εφάπαξ στον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του 2014 το σύνολο του αδιάθετου αποθεματικού των ετών 1995 έως και 2012, που δεν έχει διατεθεί για δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ.
– Επανασυνιστάται η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία θα διερευνά κάθε σιδηροδρομικό ατύχημα και σοβαρό συμβάν, με στόχο τη διακρίβωση των αιτίων που προκάλεσε το ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν και όχι τη διαπίστωση υπαιτιότητας και τον καταλογισμό ευθυνών ή την αναγνώριση αξιώσεων.
Και αυτό διότι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου αποδείχθηκε δυσχερής, αφού η Επιτροπή «δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο έργο της, κυρίως λόγω των δυσχερειών ανεπαρκούς στελέχωσής της και την αδυναμία λήψης αποφάσεων».
Μάλιστα, αποκαλύπτεται ότι η Κομισιόν «στο πλαίσιο προδικαστικής διερεύνησης αρχικά και προειδοποιητικής επιστολής στη συνέχεια αναφορικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας … αμφισβήτησε τη λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια του φορέα διερεύνησης που είχε συσταθεί ως Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, λόγω της εποπτικής αρμοδιότητας του Υπουργού Υποδομών» σημειώνεται
– Η Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας γίνεται πλέον ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, υπαγομένη απ΄ευθείας στον υπουργό Υποδομών και διευρύνεται ο ρόλος της, καθώς αναλαμβάνει την εποπτεία, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας πολιτικής αεροπορίας και θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα για τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση αποκαλύπτεται ότι υπήρξαν αρνητικές επιθεωρήσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών στην Ελλάδα (EASA και ICAO) και πλησίαζε «καμπάνα» από την ΕΕ.