, Σάββατο
28 Ιανουαρίου 2023

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

oaed-anergia

Σήμερα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ το οποίο απευθύνεται σε ανέργους. Το νέο πρόγραμμα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και απασχόλησης αφορά 16.600 άνεργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών.

Πρόκειται για το πρόγραμμα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, στέλνει κονδύλια σε πιστοποιημένους μεσάζοντες (μέσω του voucher) αντί να τα παρέχει σε ανέργους.

Το πρόγραμμα εμπεριέχει μια δέσμη παρεμβάσεων στην οποία περιλαμβάνονται:

-Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.

-Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).

-Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.

-Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

-Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα), καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.