, Κυριακή
27 Νοεμβρίου 2022

"Όχι στο κλείσιμο σιδηροδρομικών και οδικών συγκοινωνιών στα σύνορα!"

ΟΣΕ ΕιδομένηςΟι δήμαρχοι επί ποδός για το προσφυγικό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι από την απουσία του κράτους και του σχεδιασμού του… Σε ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, ζητούν άμεσα άνοιγμα και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της οδικής και σιδηροδρομικής συγκοινωνίας στην περιοχή της Ειδομένης…

Συνήλθε σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου 2015 σε τακτική του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΚΜ, με πυρήνα της συζήτησής του την προσφυγική κρίση. Το Δ.Σ. ζήτησε: Δίκαιη, ισόρροπη, γεωγραφικά ορθολογική κατανομή, με την αυτονόητη εξαίρεση των ευαίσθητων περιοχών. Άμεση διακοπή της ροής προσφυγικών πληθυσμών προς την Κεντρική Μακεδονία, όπου ήδη έχει συσσωρευτεί περισσότερο από το 50% των προσφύγων. Άμεση έναρξη εκκένωσης της Ειδομένης, με μεταφορά του εκεί συγκεντρωμένου πληθυσμού σε οργανωμένα κέντρα υποδοχής. Ορθολογική κατανομή του προσφυγικού πληθυσμού εντός της Κεντρικής Μακεδονίας. Απαραίτητη η ενημέρωση από πλευράς Κυβέρνησης για τον υπάρχοντα σχεδιασμό διαχείρισης των προσφυγικών ροών. Ενίσχυση της δύναμης των Αστυνομικών Υπηρεσιών σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στις περιοχές προσωρινής εγκατάστασης προσφυγικών πληθυσμών.  Άνοιγμα και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της οδικής και σιδηροδρομικής συγκοινωνίας στην περιοχή της Ειδομένης.
Στην ίδια συνεδρίαση, το Δ.Σ. , επαναλαμβάνοντας προηγούμενη σχετική απόφασή του, συντάχθηκε με το Ψήφισμα των Φορέων της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο , Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Ιατρικός Σύλλογος, Οδοντιατρικός Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος, Οικονομικό Επιμελητήριο) που ζητούν την επίλυση των τρεχόντων και την δρομολόγηση των χρονιζόντων προβλημάτων του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου». Επίσης, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να ενισχύσει η ΠΕΔΚΜ, από κοινού με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Αγροτικό Ιατρείο Προμάχων Αλμωπίας, με υγειονομικό υλικό και  σχετικό εξοπλισμό.
Στην έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου αναφέρθηκε στην πρόσφατη εκδημία του τ. Δημάρχου Κασσάνδρας και τ. Βουλευτή και Υπουργού Βασίλη Παπαγιάννη, ο οποίος κατά την παρελθούσα δημοτική περίοδο διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της ΠΕΔΚΜ, και με τις γνώσεις, την εμπειρία και την συνθετική ικανότητά του συνέβαλε καθοριστικά στην συγκρότηση και οργάνωση της ΠΕΔΚΜ. Το Δ.Σ. τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος, τήρησε ενός λεπτού σιγή στην έναρξη της συνεδρίασής του.