«Παράνομα» λυθρίνια και μουσμούλια στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας

ixtuoskala- psaria (12)Συνολικά δέκα ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους 70 κιλών κατέσχεσε μετά από έλεγχο κλιμάκιο του λιμενικού στην Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας.
Τα είδη που κατασχέθηκαν ήταν οκτώ κιβώτια λυθρίνια βάρους 56 κιλών και δύο κιβώτια μουσμούλια βάρους 14 κιλών, επειδή δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας και βεβαιώθηκε παράλληλα μια αλιευτική παράβαση σε ιχθυέμπορο, ενώ το κατασχεθέν αλίευμα πρόκειται να διατεθεί σε ευαγή ιδρύματα.
Επίσης βεβαιώθηκε μία αγορανομική παράβαση σε ιχθυέμπορο για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων σε δελτίο αποστολής ενός ιχθυοκιβωτίου.
Τέλος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν προσωρινά επτά ιχθυοκιβώτια με αλιεύματα συνολικού βάρους 58 κιλών για τα οποία δεν υπήρχαν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και αποδόθηκαν υπό μεσεγγύηση ενώ βεβαιώθηκε μία διοικητική παράβαση.