23:23, Παρασκευή
01 Ιουλίου 2022

Παράταση υποβολής αιτήσεων για 728 πεντάμηνες συμβάσεις

assets_LARGE_t_183761_54671293_type13145Παρατείνεται έως τις 9 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι θέσεις αφορούν απασχόληση πεντάμηνης διάρκειας για προσωπικό φύλαξης σε μουσεία, εφορείες αρχαιοτήτων και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Η προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού σε δημόσιους φορείς, να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Οροι συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

• Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Επειδή οι θέσεις απασχόλησης αφορούν μόνο στην ειδικότητα ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο εάν υπάγονται έστω σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Για παράδειγμα, ένας πτυχιούχος εγγεγραμμένος άνεργος απόφοιτος ΑΕΙ π.χ. Τμήματος Ψυχολογίας μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για θέση ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, μόνο εάν ταυτόχρονα υπάγεται έστω σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες (σύζυγος εγγεγραμμένου ανέργου, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, μακροχρόνια άνεργος, άνω των 29 ετών κ.λπ.), διαφορετικά αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτησή του.
Κριτήρια μοριοδότησης
Οι άνεργοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
• Αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω.
• Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
• Ηλικία.
• Αριθμός ανήλικων τέκνων.
• Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή / και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
«Ξεπαγώνουν» οι προσλήψεις υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ – ΥΕ
Νομοθετική ρύθμιση που θα ανοίγει τον δρόμο σε προσλήψεις υποψηφίων Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας, ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περί τα μέσα Μαΐου θα ξεπαγώσουν οι προσλήψεις εργαζομένων της κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ σε δήμους και περιφέρειες με αυξημένες προσφυγικές ροές, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλοι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Υπενθυμίζεται πως οι προσλήψεις υποψηφίων χαμηλών προσόντων είχαν ανασταλεί έως το τέλος του 2016.
Ο προγραμματισμός του υπουργείου για τις επόμενες κατανομές από παλιούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, είναι ο εξής:
• Θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες οι κατανομές που αφορούν τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (απομένουν περίπου 500 άτομα).
• Ολοκληρώνονται οι ελάχιστες κατανομές που έχουν μείνει και αφορούν υπουργεία και φορείς τους (περίπου 200 άτομα).
• Ετοιμάζεται η κατανομή που αφορά τους εκπαιδευτικούς (περίπου 460 άτομα).
• Πρόθεση του υπουργείου είναι αμέσως μετά το Πάσχα να αλλάξει τον φορέα κατανομής και όσοι / ες είναι υπό διορισμό στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, εφόσον το επιθυμούν, να κατανεμηθούν άμεσα στις Υπηρεσίες Ασύλου (περίπου 170 άτομα).
ethnos.gr