Ποιες περιοχές στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχουν αύριο νερό

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013, από τις 09:00 έως τις 16:00, θα γίνουν εργασίες σύνδεσης νέων αγωγών δικτύου ύδρευσης στη συμβολή των οδών Εγνατία με Καμβουνίων του δήμου Θεσσαλονίκης.

Θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Καμβουνίων, Αγαπηνού, Εγνατία και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς του δήμου Θεσσαλονίκης.