, Δευτέρα
05 Δεκεμβρίου 2022

Πώς θα έχετε έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ

enfia-mathe-posa-tha-plirwseis.w_l

Τους δικαιούχουςχορήγησης εκπτώσεων στον ΕΝΦΙΑ περιγράφουν δύο νέες αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Αφορά σε φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται εκπτώσεις λόγω αναπηρίας, εισοδηματικών κριτηρίων, κλπ, έτους 2014, καθώς και σε πρόσωπα με κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών.

Για τις εκπτώσεις των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών, η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αντλήσει τις απαραίτητες πληροφορίες από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων οικονομικού έτους 2014, οι οποίες έχουν υποβληθεί, μέχρι και τη δεύτερη εκκαθάριση (Δεκέμβριο), από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν το εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα.

Οι εκκαθαρίσεις για τη χορήγηση έκπτωσης, λόγω αναπηρίας, θα γίνουν, σύμφωνα με στοιχεία της Δ.ΗΛΕ.Δ. αυτόματα και χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών από τους υπόχρεους, μόνο όμως στις περιπτώσεις που η Δ.ΗΛΕ.Δ. μπορέσει να αντλήσει τις πληροφορίες από τα αρχεία του υπουργείου Οικονομικών. Οι εκπτώσεις που αφορούν στα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της έκπτωσης, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, κλπ, θα υπολογίζονται κι αυτές κεντρικά.

Οι εκπτώσεις θα χορηγηθούν σε δύο φάσεις, τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο του έτους 2014, ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) του υπουργείου Οικονομικών.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο κεντρικών εκκαθαρίσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί δήλωση − πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, χωρίς να χορηγηθεί μείωση ΕΝΦΙΑ, ενώ ο φορολογούμενος τη δικαιούται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, ο δικαιούχος υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, που έχει εκδώσει τη δήλωση − πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, αίτηση μείωσης του φόρου, προσκομίζοντας, όπου απαιτείται, τα σχετικά δικαιολογητικά.

Πηγή: paraskhnio.gr