, Πέμπτη
30 Μαρτίου 2023

Πρόγραμμα «Δεύτερη ευκαιρία» για απολυμένους και ανέργους

oaed_600_10Σήμερα θα υπενθυμίσουμε δύο προγράμματα επιμόρφωσης τα οποία έχουν προκηρυχθεί από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον: H «2η Ευκαιρία» είναι ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης 280 ωρών επιδοτούμενων με 5 ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά 6.000 απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας, διακίνησης & συντήρησης αυτοκινήτων, κατασκευών – δομικών υλικών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΔΕ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις: Δράση 1η: Συμβουλευτική – επαγγελματικός προσανατολισμός
Στη συγκεκριμένη δράση γίνεται ο εντοπισμός των επαγγελματικών πεδίων και ομάδων επαγγελμάτων που ταιριάζουν σε κάθε συμμετέχοντα, με τη χρήση έγκυρων διαδικτυακών εργαλείων, τα οποία βοηθούν τον άνεργο να συνδυάσει στοιχεία για τις προσωπικές του προτιμήσεις, την επαγγελματική του εμπειρία και τις γνώσεις του, σε ένα ενιαίο επαγγελματικό προφίλ, προκειμένου να κάνει μια σωστή επιλογή σταδιοδρομίας.
Δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής σε τμήματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, ώστε με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για κάθε συμμετέχοντα.
Δίνεται η ευκαιρία να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου να απασχοληθεί στα επαγγελματικά πεδία που του ταιριάζουν. Δράση 2η: Παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
Σε αυτή τη δράση περιλαμβάνεται η παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 280 ωρών, τα οποία σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και του σχεδίου δράσης που έχει δημιουργηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα.
Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα κατάρτισης.
Οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα πρέπει να διακόψουν το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.
Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Ο καταρτιζόμενος υπογράφει σχετικό συμφωνητικό με αναλυτικούς όρους συμμετοχής. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί: είτε να καταθέσει online την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα της δράσης http://www.defteriefkairia-eede.gr/, και έπειτα ειδοποιείται μέσω email για την αποστολή των δικαιολογητικών, είτε να αποστείλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ: Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Κ. Πατήσια, Αθήνα.
Απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα: 1. Αίτηση συμμετοχής 2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας
4. Βεβαίωση τελευταίου εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με τους παραπάνω κλάδους
5. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα 6. Πρόσφατη φωτογραφία Και τα δύο προγράμματα είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
kathimerini.gr