, Τρίτη
29 Νοεμβρίου 2022

Προγράμματα κατάρτισης για τεχνίτες και μηχανικούς από τη ΔΕΗ

deiΠρογράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για συνολικά 300 άνεργους τεχνίτες και διπλωματούχους μηχανικούς θα υλοποιήσει το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΕΗ.
Η συμμετοχή του ΚΕΚ ΔΕΗ στη δράση «Κατάρτιση, με επιχορήγηση (training voucher), ανέργων στον Παραγωγικό Τομέα Β΄ της Οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», εγκρίθηκε και το Κέντρο πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα στις Περιφέρειες Πελοποννήσου για 80 ωφελούμενους και Δυτικής Μακεδονίας για 220 ωφελούμενους.
Η προβλεπόμενη πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων καθώς και η υποχρεωτική τετράμηνη απασχόληση (100 ημερομίσθια) θα γίνει στις εγκαταστάσεις στη ΔΕΗ Α.Ε. και αφορά στο σύνολο των ωφελούμενων (100%).
Οι ενδιαφερόμενοι για σχετικές πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://kek.dei.com.gr/.
Η ανωτέρω δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους, και αφορά στην επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης 4.900 άνεργων Τεχνιτών και Διπλωματούχων Μηχανικών από τον μεταλλευτικό κλάδο και τους κλάδους άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.