, Τετάρτη
21 Φεβρουαρίου 2024

Προκήρυξη θέσεων εργασίας από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

ergasia-jobΤην προκήρυξη θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και  Θράκης, πρόκειται για θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της περιφέρειας. Οι θέσεις εργασίας που έχουν ανακοινωθεί είναι 71 των εξής ειδικοτήτων: 15 ΠΑΓΙΟΘΕΤΕΣ, 1 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, 55 ΨΕΚΑΣΤΕΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20  Διοικητήριο τ.κ.65110 Καβάλα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή στο γραφείο Αγροτικής Οικονομίας (πρώην ΓΓΑ Θάσου) στο Λιμένα (τηλ. επικοινωνίας: 25930 22850).