, Τετάρτη
21 Φεβρουαρίου 2024

Προκήρυξη θέσεων εργασίας από το Δήμο Αλοννήσου

ergasia-jobΤην προκήρυξη θέσεων εργασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Αλοννήσου, πρόκειται για θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του Δήμου. Οι θέσεις εργασίας που έχουν ανακοινωθεί είναι 12 των εξής ειδικοτήτων: 1 δε οδηγών αυτ/των, 11 υε εργατών πολιτικής προστασίας.
Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών υπολογισμένες ημερολογιακά, δηλαδή από Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 έως και την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, στο δημοτικό κατάστημα-γραφείο πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.