Προκήρυξη θέσεων εργασίας από το Εθνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

ergasia-douleia-grafeioΤην προκήρυξη θέσεων εργασίας ανακοίνωσε το Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται για θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της. Οι θέσεις εργασίας που έχουν ανακοινωθεί είναι 7 των εξής ειδικοτήτων:
ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ – άτομα 1
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ – ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – άτομα 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – άτομα 1
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- άτομα 4
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- άτομα 1
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία της Υπηρεσίας μας, Βασ. Όλγας 68, κατά τις ώρες από 10.00-13.00 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Ολόκληρη η ανακοίνωση διατίθεται στα γραφεία της Υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του Μουσείου http://www.lemmth.gr.