ΠΡΟΣΟΧΗ! Εργα συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

περιφερειακή οδός, φωτο Σάββας Αυγητίδης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, καθώς θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. τη ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.(φωτο Σάββας Αυγητίδης) Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: Από σήμερα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 έως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016:
1. Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στο οδικό τμήμα μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Κ8 (Τριανδρίας) και του ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας) με κατεύθυνση προς ανατολικά και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Η ώρα έναρξης των εργασιών είναι στις 6:00 το πρωί.
2. Αποκατάσταση προστατευτικών στηθαίων, τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων, χωματουργικές εργασίες και καθαρισμός στο οδικό τμήμα της περιοχής μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Κ7 (Επταπυργίου) και του ανισόπεδου κόμβου Κ5 (Ευκαρπίας), με κατεύθυνση προς δυτικά και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Η ώρα έναρξης των εργασιών είναι στις 9:00 το πρωί.
Από την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 έως την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016:
Θα γίνει κατασκευή φρεατίου και αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, στο έρεισμα δεξιά της εξόδου από την περιφερειακή οδό προς τους Ελαιώνες Πυλαίας με κατεύθυνση δυτικά.Ήδη έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με τα κατά τόπους Τμήματα Τροχαίας Θεσσαλονίκης (Α’ και Β’), ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.