, Πέμπτη
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόστιμα σε σουπερμάρκετ και εισπρακτικές επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης

dennn
Αποφασισμένος να αλλάξει την εικόνα της αγοράς εμφανίζεται ο Νίκος Δένδιας. Σε αυτό το πλάισιο εντάσσονται και τα πρόστιμα ύψους 390.000 Ευρώ που επέβαλε το   Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά το μήνα Ιούλιο οπότε και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 501 επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν συνολικά 257 διοικητικά πρόστιμα.
 
Ανάμεσα τους ξεχωρίζει το πρόστιμο ύψους 70.000 Ευρώ που επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κατόπιν εκτεταμένης έρευνας και κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών» σε τραπεζική εισπρακτική εταιρεία για παραβάσεις του νόμου 3758/2009 περί εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4038/2012 και ισχύει.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, επιβλήθηκαν κυρώσεις κατόπιν διερεύνησης καταγγελιών καταναλωτών, από τις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις ως προς τη συχνότητα οχλήσεων, την επικοινωνία στο χώρο εργασίας, την επικοινωνία πριν την πάροδο δέκα ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή και την όχληση οικείων προσώπων.
 
Ακόμα 150.000 € πρόστιμο επέβαλε η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι συγκεκριμένες κυρώσεις επεβλήθησαν, όπως υποστηρίζει το υπουργείο, κατόπιν διερεύνησης καταγγελιών καταναλωτών από τις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις ως προς το γεγονός ότι η εταιρεία προέβη σε πρόσκληση για αγορά προϊόντων (αμνοερίφια) κατά την Πασχαλινή περίοδο σε μια δελεαστική τιμή για τον καταναλωτή χωρίς να κάνει γνωστή την ύπαρξη εύλογων λόγων για τους οποίους δεν θα μπορούσε να προμηθεύσει τα προϊόντα στην τιμή αυτή σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε εύλογες ποσότητες, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ως προς την διαθεσιμότητα του διαφημιζόμενου προϊόντος.
 
Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου, όπως σημειώνει το υπουργείο, χωρεί η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.