18:00, Παρασκευή
27 Μαΐου 2022

Πρώτα ο έλεγχος πτυχίου μετά η πρόσληψη ή παραίτηση από το Δημόσιο!

proslipseis

Με εγκύκλιο του  υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη δίνονται οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του  Νόμου 4305/2014.

Με βάση την εγκύκλιο προσδιορίζεται η διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας πτυχίων –  πιστοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών πριν από κάθε νέα πρόσληψη, αλλά και πριν από κάθε παραίτηση υπαλλήλου στο  Δημόσιο.

Με το νόμο 4305/2014 καθιερώθηκε ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της  γνησιότητας των δικαιολογητικών πριν από κάθε νέα πρόσληψη στο δημόσιο, αλλά και κάθε σοβαρή υπηρεσιακή μεταβολή (μετάταξη ή μεταφορά) ή την παραίτηση από την υπηρεσία.

Το άρθρο 28 του Νόμου 4305/2014 προβλέπει ότι για όλες τις προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, οι υπηρεσίες υποχρεούνται πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού που διορίζεται – προσλαμβάνεται να διενεργούν υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για το διορισμό – πρόσληψή του ή επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.

Τέλος να διευκρινίσουμε πως στο εξής η χρήση, η κατάθεση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως, αποτελεί  πειθαρχικό παράπτωμα διαρκούς χαρακτήρα το οποίο θέτει αυτόματα τον υπάλληλο σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας.