, Παρασκευή
22 Σεπτεμβρίου 2023

Πρωταθλήτρια στις γαλάζιες σημαίες η Χαλκιδική

blue_flagss2Πρωταθλήτρια στις γαλάζιες σημαίες είναι και φέτος η Χαλκιδική, αφού θα κυματίζουν στις ακτές της 35 γαλάζιες σημαίες και 2 στις μαρίνες του Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία και του Σάνη στην Κασσάνδρα.

Ο νομός Λασιθίου έχει 36 βραβευμένες ακτές και μία μαρίνα και ο νομός Κέρκυρας έχει 35 ακτές βραβευμένες και μία μαρίνα. Η Χαλκιδική έχει φέτος δύο γαλάζιες σημαίες λιγότερες από πέρυσι. Ο δήμος Αριστοτέλη έχει 14 γαλάζιες σημαίες για ακτές του, ο δήμος Σιθωνίας 12 γαλάζιες σημαίες για ακτές και μία σημαία για τη μαρίνα Πόρτο Καρράς, ο δήμος Κασσάνδρας 7 γαλάζιες σημαίες για ακτές και μία στη μαρίνα Σάνη και ο δήμος Ν.Προποντίδας δύο γαλάζιες σημαίες στις ακτές του.

Η Ελλάδα και φέτος κατέλαβε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 49 χώρες του πλανήτη, με 393 βραβευμένες ακτές και 9 μαρίνες, στις οποίες θα κυματίζει η «Γαλάζια Σημαία». Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.103 ακτές και 626 μαρίνες σε όλο τον κόσμο. Η «Γαλάζια Σημαία» απονέμεται από το 1987 στις ακτές και στις μαρίνες που πληρούν ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις.

Οι ακτές δεν αρκεί να διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης. Σε αυτές πρέπει επιπλέον να τηρούνται και άλλα 32 κριτήρια, που αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι το ίδρυμα FEE (Foundation for Environmental Education), το οποίο εδρεύει στη Δανία. Στη Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της χώρας (1951), η οποία είναι ο χειριστής του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» από το 1992.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, η οποία λειτουργεί το «Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης» παρακολουθώντας συστηματικά τις ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον ή δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.

Κάθε χρόνο πραγματοποιεί τις δειγματοληψίες ελέγχου της ποιότητας των νερών κολύμβησης.

Δήμος Αριστοτέλη
Ιερισσός/Δημοτική 1
Ιερισσός/Δημοτική 2
Ιερισσός/Δημοτική 3
Καμπούδι 1
Καμπούδι 2
Καμπούδι 3
Ουρανούπολη 1
Ουρανούπολη 2
Ουρανούπολη 3
Άγιος Παύλος
Πόρτο Άγιο
Νέα Ρόδα 2
Στρατώνι
Κάμπος

Δήμος Σιθωνίας
Σάρτη 1
Συκιά
Τορώνη
Πλατανίτσι
Πόρτο Καρράς 1
Πόρτο Καρράς 2
Ελιά 2
Μακριά Λαγγάδα
Λαγoμάνδρα
Μαρμαράς C
Λιβροχιό 1
Μαρμαράς B

Μαρίνα: Πόρτο Καρράς

Δήμος Κασσάνδρας
Σάνη 2
Κρυοπηγή 2
Κρυοπηγή 4
Φούρκα
Πολύχρονο 3
Χανιώτη 1
Χανιώτη 3

Μαρίνα: Σάνη

Δήμος Νέας Προποντίδας
Ελαιώνας
Νέα Ποτίδαια

 

Πηγή:halkidikinews.gr