04:33, Σάββατο
25 Ιουνίου 2022

Σε αναδιοργάνωση βρίσκεται ο κλάδος των κατασκευών

ergatesΟ κατασκευαστικός κλάδος, τις τελευταίες δεκαετίες, είχε ζωτική σημασία για την ελληνική οικονομία και αποτελούσε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας, παρέχοντας θέσεις εργασίας σε μεγάλο ποσοστό του ενεργού πληθυσμού.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση και τις λανθασμένες πολιτικές αντιμετώπισής της, προέκυψε η απόλυτη απαξίωσή του, από τον παράλογο χαρακτηρισμό του ως «αντιπαραγωγικού» και την υπερφορολόγηση των ακινήτων. Τακτικές που οδήγησαν σε μείωση των δραστηριοτήτων του μέχρι και 80%, και επέφεραν την απενεργοποίηση μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr.