, Κυριακή
04 Δεκεμβρίου 2022

Σοκάρουν οι εικόνες από τον ψεκασμό συνταξιούχων με δακρυγόνα στην Αθήνα (ΦΩΤΟ)

ÁÈÇÍÁ - ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÊÁÉ ÐÏÑÅÉÁ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)Πεδίο μάχης κατέληξε να θυμίζει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας από οργανώσεις συνταξιούχων στην πλατεία Κοτζιά, στην Αθήνα, αντιδρώντας στο νόμο Κατρούγκαλου 4387, σήμερα το μεσημέρι.
Κατά την διάρκεια της  πολυπληθείς συγκέντρωσης μερίδα συνταξιούχων προσπάθησαν να αναποδογυρίσουν κλούβα των ΜΑΤ που βρισκόταν στο σημείο, η οποία έκλεινε το δρόμο προς το Μέγαρο Μαξίμου. Αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να χρησιμοποιήσουν δακρυγόνα εναντίον των ηλικιωμένων για να τους απωθήσουν.
Έρευνα για το περιστατικό με τη χρήση δακρυγόνων από τα ΜΑΤ εναντίον των συνταξιούχων ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πλέον, αναμένεται η σχετική διαταγή από την ηγεσία της ΕΛΑΣ. (περισσότερα ΕΔΩ)
Δείτε τις φωτογραφίες από το eurokinissi.gr :
ÓõãêÝíôñùóç óõíôáîéïý÷ùí óôçí ðëáôåßá ÊïôæéÜ êáé ðïñåßá ðñïò ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò, ôçí ÄåõôÝñá 3 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ÓõãêÝíôñùóç óõíôáîéïý÷ùí óôçí ðëáôåßá ÊïôæéÜ êáé ðïñåßá ðñïò ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò êáé ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ôçí ÄåõôÝñá 3 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ÓõãêÝíôñùóç óõíôáîéïý÷ùí óôçí ðëáôåßá ÊïôæéÜ êáé ðïñåßá ðñïò ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò, ôçí ÄåõôÝñá 3 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ÓõãêÝíôñùóç óõíôáîéïý÷ùí óôçí ðëáôåßá ÊïôæéÜ êáé ðïñåßá ðñïò ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò êáé ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ôçí ÄåõôÝñá 3 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ÓõãêÝíôñùóç óõíôáîéïý÷ùí óôçí ðëáôåßá ÊïôæéÜ êáé ðïñåßá ðñïò ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò êáé ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ôçí ÄåõôÝñá 3 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ÓõãêÝíôñùóç óõíôáîéïý÷ùí óôçí ðëáôåßá ÊïôæéÜ êáé ðïñåßá ðñïò ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò êáé ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ôçí ÄåõôÝñá 3 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ÓõãêÝíôñùóç óõíôáîéïý÷ùí óôçí ðëáôåßá ÊïôæéÜ êáé ðïñåßá ðñïò ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò, ôçí ÄåõôÝñá 3 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ÓõãêÝíôñùóç óõíôáîéïý÷ùí óôçí ðëáôåßá ÊïôæéÜ êáé ðïñåßá ðñïò ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò êáé ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ôçí ÄåõôÝñá 3 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ÁÈÇÍÁ - ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÊÁÉ ÐÏÑÅÉÁ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ) ÁÈÇÍÁ - ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÊÁÉ ÐÏÑÅÉÁ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ) ÁÈÇÍÁ - ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÊÁÉ ÐÏÑÅÉÁ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ) ÁÈÇÍÁ - ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÊÁÉ ÐÏÑÅÉÁ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)  ÁÈÇÍÁ - ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÊÁÉ ÐÏÑÅÉÁ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ) ÁÈÇÍÁ - ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÊÁÉ ÐÏÑÅÉÁ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

)
)

ÁÈÇÍÁ - ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÊÁÉ ÐÏÑÅÉÁ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ) ÁÈÇÍÁ - ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÊÁÉ ÐÏÑÅÉÁ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)