00:40, Τρίτη
05 Ιουλίου 2022

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

κοινωνικος-τουρισμος

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) τα μητρώα των 110.000 δικαιούχων – ωφελουμένων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2013 – 2014.

Οι σχετικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «e-υπηρεσίες – Κοινωνικός Τουρισμός».

Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν τα μητρώα των παρόχων (ξενοδόχοι κλπ), όπως και οι πίνακες των αποκλειομένων δικαιούχων – ωφελουμένων και παρόχων.

Από τον ΟΑΕΔ επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι δεν θα προσέλθουν στις υπηρεσίες του Οργανισμού, αφού η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού και ενεργοποιείται με την εμφάνισή τους στα καταλύματα των παρόχων.