Στο ΤΕΙ ο Σιμόπουλος!

DSC_1219d

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, Στράτος Σιμόπουλος και συναντήθηκε με τον Πρόεδρό του, Κωνσταντίνο Βαρσαμίδη.

Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Προέδρου του ΑΤΕΙΘ, κ. Παναγιώτη Τζιώνα, των Διευθυντών των Σχολών και των Προέδρων των Τμημάτων υπογραμμίστηκε ο καίριος ρόλος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στην εκτέλεση των κρίσιμων τεχνικών έργων που θα αναβαθμίσουν την περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και ο κρίσιμος ρόλος του ΑΤΕΙ-Θ, το οποίο ως φορέας εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας συμμετέχει στην υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα που αφορούν τους δεσμούς σύνδεσης του ΑΤΕΙ-Θ με τον παραγωγικό ιστό της πόλης της Θεσσαλονίκης και τη διεθνή εμπορική και επιχειρηματική προβολής της.

Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, κ. Βαρσαμίδης, επισήμανε ότι το ΑΤΕΙΘ, στα πλαίσια της στρατηγικής του ανάπτυξης στοχεύει στην ενθάρρυνση και την καλλιέργεια στενότερης συνεργασίας με καίριους φορείς όπως η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για την αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής και την υλοποίηση σύγχρονων τεχνικών έργων που θα αναδείξουν και θα προωθήσουν το ρόλο της. Ακόμη, τόνισε το ρόλο του ΑΤΕΙΘ ως τροφοδότη άρτια εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη δυνατότητα διάχυσης των επιστημονικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων των σύγχρονων τεχνολογιών προς την επιχειρηματική – παραγωγική κοινότητα.

Από τη συνάντηση αυτή προέκυψε ότι τόσο το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης όσο και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων έχουν κοινό στόχο την υλοποίηση και την βελτίωση της αποδοτικότητας καινοτόμων τεχνολογικών έργων για την περιοχή και τη χώρα. Κοινός άξονα προσέγγισης τους στα θέματα αυτά είναι η αξιοποίηση των ακαδημαϊκών και επιστημονικών υποδομών αλλά και η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ πολιτείας και Ιδρυμάτων σε θέματα ενσωμάτωσης τεχνολογικών επιτευγμάτων στο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδίασμά, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.