Σύμφωνο συνεργασίας οχτώ δήμων και της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης για το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Porto Palace Hotel παρουσιάστηκε Το «Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης». Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτελεί έναν μηχανισμό συλλογής, τήρησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης ποσοτικών δεδομένων στους τομείς του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, του χωρικού σχεδιασμού και των αστικών αναπλάσεων, των μεταφορών και συγκοινωνιών, της πολιτικής προστασίας και της ασφάλειας στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Ακολουθώντας διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εφαρμόζονται τεχνικές και μεθοδολογίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών που υλοποιούνται, έτσι ώστε να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και να ανατροφοδοτείται ο σχεδιασμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτελεί μία δράση του προγράμματος ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, το ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναγέννηση και την αειφορική ανάπτυξη της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιείται ενδελεχής και επισταμένη καταγραφή και ανάλυση των δημογραφικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, κυκλοφοριακών και οικονομικών παραμέτρων, καθώς και της εξέλιξης αυτών. Η εν λόγω καταγραφή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών στατιστικών δεδομένων.

Πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα έχουν τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και η ομάδα έργου του εκάστοτε Αναδόχου που την υποστηρίζει. Τα συγκεντρωμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του έργου του Παρατηρητηρίου, τηρώντας σε κάθε περίπτωση το στατιστικό απόρρητο και τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. Η σύμβαση μεταξύ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του εκάστοτε Αναδόχου προβλέπει άλλωστε ρητά κάθε φορά όρους εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας υπογράφηκε το σχετικό Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) από το Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Α’ Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κ. Λάζαρο Κυρίζογλου και την Αντιπεριφερειάρχη της ΜΕΘ κ. Βούλα Πατουλίδου.

*φωτογραφία αρχείου