Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών

Πανελλαδικές
Σήμερα δόθηκαν οι εξετάσεις στα μαθήματα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, καθώς και στα μαθήματα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα θέματα:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ (Νέο και Παλαιό Σύστημα)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Νέο Σύστημα)
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Παλαιό Σύστημα)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (Νέο και Παλαιό Σύστημα)
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ (Παλαιό Σύστημα)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Παλαιό Σύστημα)