, Κυριακή
29 Ιανουαρίου 2023

Τι απαντούν οι 2.400 εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ στις καταγγελίες των δημάρχων νομού Θεσσαλονίκης…

ΟΑΣΘ 2 copy
Τη δική τους απάντηση στους δημάρχους του νομού Θεσσαλονίκης (12 νυν και έναν πρώην) δίνουν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ. Υπενθυμίζεται πως η Karfitsa φιλοξένησε τις απόψεις των τοπικών αρχόντων, οι οποίοι έκαναν λόγο για τα προβλήματα, τα παράπονα και τις καταγγελίες των δημοτών τους σε ό,τι αφορά τις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης. (Δείτε εδώ τι δήλωσαν οι δήμαρχοι του νομού Θεσσαλονίκης). Η απάντηση των εργαζομένων του ΟΑΣΘ – σε όσα δήλωσαν και υποστήριξαν οι αιρετοί – έχει ως εξής:
“Ως Εκπρόσωπος των Εργαζόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ, ζητώ την δημοσίευση της παρούσας επιστολής μου, προς ενημέρωση των αναγνωστών σας και βέβαια την ανάληψη των επιβεβλημένων δράσεων απ’ του αρμόδιους φορείς, προς άρση των όποιων προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.

 • Κατ’ αρχήν επισημαίνω ότι δύσκολα θα βρεθεί Δήμαρχος, που να μην σταθεί κριτικά στις παρεχόμενες συγκοινωνιακές υπηρεσίες, διεκδικώντας την περαιτέρω βελτίωση αυτών (που πάντα είναι επιθυμητός στόχος και για τον ΟΑΣΘ) όσο ποιοτικές και επαρκείς μπορεί να είναι οι παρεχόμενες.
 • Δεν αναφέρονται ουδόλως οι Δήμαρχοι, αν και το γνωρίζουν, στις επιπτώσεις που έχουν προκληθεί τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να προκαλούνται απ’ τις εκτενείς καταλήψεις σημαντικών τμημάτων των κεντρικών οδικών αρτηριών, λόγω των έργων του ΜΕΤΡΟ και των εξ αυτού του λόγου αυξημένων κυκλοφοριακών προβλημάτων που επιδρούν αρνητικά στην κυκλοφορία των λεωφορείων και εκτέλεση των δρομολογίων στον προγραμματισμένο χρόνο.
 • Ο ΟΑΣΘ είναι ιδιωτική εταιρεία, όχι όμως «αισχροκερδική» (όπως συκοφαντικά αναφέρεται στο δημοσίευμα), που σκοπός της και στόχος της είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών. Όμως και η παρεχόμενη εξυπηρέτηση δεν γίνεται ελεύθερα και ανεξέλεγκτα κατά την κρίση του ΟΑΣΘ. Ο ΟΑΣΘ παρέχει τις συγκοινωνιακές υπηρεσίες, με βάση τους δεσμευτικούς όρους της ισχύουσας οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ, δια της οποίας ρητά καθορίζονται οι όροι υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων μερών (Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ).
 • Στην οικονομική συμφωνία καθορίζονται οι βασικές υποχρεώσεις του ΟΑΣΘ ως προς τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής, που απαντούν και στις επισημάνσεις των Δημάρχων:
  • Ο ΟΑΣΘ υλοποιείτο έργο που εγκρίνεται δια αποφάσεων του ΣΑΣΘ.
  • Ο ΟΑΣΘ αντικαθιστά τα λεωφορεία στο χρόνο που δια των νομοθετικών ρυθμίσεων ορίζεται. Επισημαίνεται ως προς το θέμα αυτό, ότι απ’ τα 622 λεωφορεία του Οργανισμού, μόνο τα 90 (ποσοστό 15%) είναι παλαιότερης τεχνολογίας. Η συνέχιση της κυκλοφορίας των 90 παλαιότερης τεχνολογίας λεωφορείων (που κανένα δεν υπερβαίνει την ηλικία των 18 ετών, ενώ στα λοιπά αστικά ΚΤΕΛ κυκλοφορούν έως και 27 έτη απ’ την έναρξη κυκλοφορίας τους), οφείλεται στο γεγονός της καθυστέρησης των έργων του ΜΕΤΡΟ, που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα έπρεπε να λειτουργεί ήδη και θα είχαν αποσυρθεί της κυκλοφορίας. Αλλά και αυτά τα 90 λεωφορεία θα αντικατασταθούν με καινουργή στη διετία 2016-2017, αφού τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, σύμφωνα με σχετική διάταξη νόμου, αποσύρονται της κυκλοφορίας όταν συμπληρώνουν 20 έτη κυκλοφορίας.
  • Ως προς τις στάσεις, η χωροθέτηση και οι προδιαγραφές των στεγάστρων, ως και οι συνθήκες ασφάλειας λεωφορείων και αναμονής – πρόσβασης επιβατών αποτελούν αρμοδιότητα του ΣΑΣΘ, ενώ η εγκατάσταση και συντήρηση των στεγάστρων αποτελεί ευθύνη των οικείων Δήμων που έχουν και την διαφημιστική εκμετάλλευση των επιφανειών τους.
 • Ο ΟΑΣΘ δια των Εργαζόμενων, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες και τις επιπτώσεις της κρίσης των τελευταίων 5-6 ετών (το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει στον ΟΑΣΘ ποσά αντισταθμιστικής καταβολής, λόγω της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής εφαρμογής κομίστρου  μικρότερου του «προσήκοντος» αποκλειστικά με αποφάσεις του Ελληνικού Δημοσίου, που υπερβαίνουν τα 100.000.000,00€), παρά το γεγονός ότι συνήθως παραμένουν απλήρωτοι πάνω από 1-2 μήνες, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιόπιστη συντήρηση και ασφαλή κυκλοφορία, παρέχοντας τις υπηρεσίες που εγκρίνονται απ’ το ΣΑΣΘ και ορίζονται στην ισχύουσα οικονομική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ.
 • Ο ΟΑΣΘ είναι ο Οργανισμός που εξυπηρετεί τους πολίτες με το μικρότερο εισιτήριο έναντι όλων των άλλων συγκοινωνιακών φορέων αστικών συγκοινωνιών στη χώρα μας, δημόσιων (ΟΑΣΑ – Αθήνας) ή ιδιωτικών (ΚΤΕΛ – όποιων πόλεων της χώρας λειτουργούν). Επίσης μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης, όλοι οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με αστικές συγκοινωνίες και το συγκριτικά μικρότερο εισιτήριο έναντι κάθε άλλης περιοχής της χώρας και επιπρόσθετα και οι λίγες περιοχές (Ασπροβάλτας) που εξυπηρετούνται με τα υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ, οι πολίτες καταβάλλουν εισιτήριο μειωμένο κατά 50% αυτού που προκύπτει απ’ την υπουργική απόφαση καθορισμού των κομίστρων στις υπεραστικές συγκοινωνίες, υποχρεούμενος ο ΟΑΣΘ στην καταβολή αποζημίωσης στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ποσού 1.000.000,00€ κατ’ έτος περίπου.

Τα ως άνω δεν αντιστρατεύονται την στρατηγική επιλογή του ΟΑΣΘ (και του ΣΑΣΘ) για την συνεχή βελτίωση του υφιστάμενου προγραμματισμού γραμμών, διαδρομών και δρομολογίων, σε συνεργασία πάντα με τους Δήμους, όπως ήδη γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται.
Επισημαίνουμε όμως ότι, λόγω των εκ των συνεχιζόμενων έργων του ΜΕΤΡΟ κυκλοφοριακών και λοιπών προβλημάτων, τα περιθώρια βελτιώσεων είναι περιορισμένα και ως εκ τούτου ας βάλλουμε όλοι μας (Πολιτεία, Περιφέρεια, Δήμοι, ΣΑΣΘ, ΟΑΣΘ, Εργαζόμενοι ΟΑΣΘ, Επιστημονικοί και Κοινωνικοί Φορείς, Πολίτες) ως στόχο, την συντονισμένη προσπάθεια για επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων του ΜΕΤΡΟ και την έναρξη λειτουργίας του στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Απ’ την έναρξη λειτουργίας του ΜΕΤΡΟ, πολίτες και επισκέπτες του νομού Θεσσαλονίκης, θα απολαμβάνουν τις αστικές συγκοινωνίες που δικαιούνται και αρμόζουν σε μια σύγχρονη πόλη, δια της συνδυασμένης και συμπληρωματικής χρήσης των αστικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ και του ΜΕΤΡΟ.
Ο Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. ΟΑΣΘ
Δημήτρης Τσερμενίδης”
Η έρευνα για το προβλήματα εργαζομένων και Θεσσαλονικέων για τον ΟΑΣΘ συνεχίζεται…