Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για καυσόξυλα

kausoksilaΑπό τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου οι κάτοικοι του Πολυγύρου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για καυσόξυλα. Οι δικαιούχοι μπορούν προσέρχονται με την αστυνομική τους ταυτότητα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από τις 9.00 πμ. έως τις 14.00 μ.μ.) στο Δημαρχείο για να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους.
Σημειώνεται ότι θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις των οικονομικά ασθενέστερων (μία αίτηση ανά οικογένεια).
Η τιμή ανά χωρικό μέτρο για το 2016 είναι 17,65 ευρώ.
Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το 2016 έχουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που έχουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67% και στρατευμένοι οικογενειάρχες), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δ.Κ. Πολυγύρου.
Δικαιολογητικά
Απαραίτητο δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την αίτηση των δικαιούχων είναι και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2015 ή σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του ίδιου έτους καθώς και η πιο πρόσφατη μηνιαία απόδειξη σύνταξης για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ.
Η μακροχρόνια ανεργία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ και το ποσοστό αναπηρίας με βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας.
Τέλος για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η βεβαίωση από το Σύλλογο Τριτέκνων ή Πολυτέκνων, ή το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο. Για τους αλλοδαπούς το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικονωνούν στο τηλ. 2371350750, 2371350755..halkidikifocus.gr