, Κυριακή
03 Δεκεμβρίου 2023

Τοπική Κάρτα Αλληλεγγύης σε δήμο της Θεσσαλονίκης προτείνει επικεφαλής παράταξης…

Lamtzidis
Την θέσπιση της Τοπικής Κάρτας Αλληλεγγύης προκειμένου να υποστηριχτούν περισσότερο οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα την περίοδο της οικονομικής κρίσης προτείνει ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς και επικεφαλής της παράταξης Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης Καλαμαριάς, Μανώλης Λαμτζίδης. 
Η Τοπική Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  προτείνεται ως ένα ακόμα εργαλείο για την άμβλυνση των συνεπειών της σοβούσας  οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης σε τοπικό επίπεδο.
Σύμφωνα με τον κ. Λαμτζίδη:
Είναι ένα δελτίο με ενσωματωμένη την φωτογραφία του δικαιούχου ή και του εξαρτώμενου (για τον ορισμό βλ. στη συνέχεια)   μέλους της οικογένειάς του , το οποίο εκδίδει ο οικείος Δήμος , με ετήσια διάρκεια.
Ο χαρακτηριζόμενος «άπορος» (σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια και βάσει δικαιολογητικών, βλ. στη συνέχεια) δικαιούχος και κάτοχος της κάρτας , υποχρεωτικά δημότης του οικείου Δήμου θα έχει βάσει συμφωνίας («σύμβαση υπέρ τρίτου») , που θα έχει καταρτιστεί και υπογραφεί ανάμεσα στον νόμιμο εκπρόσωπο του οικείου Δήμου και εκπρόσωπο επιχείρησης, ή προμηθευτή αγαθών και εμπορευμάτων , ή πάροχο υπηρεσιών (στη συνέχεια τον αποκαλούμε «πάροχο») με έδρα τους (ή έδρα υποκαταστήματος) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  το δικαίωμα προμήθειας αγαθών ή εμπορευμάτων ή λήψης υπηρεσιών (του συνόλου ή μέρους )  με μείωση της αρχικής αξίας αγαθού ή εμπορεύματος ή της υπηρεσίας σε ποσοστά της τάξης του 30% -40% , ή και μεγαλύτερο, ή  και εντελώς  «δωρεάν» , η, σε τελευταία ανάλυση,  όσο  «αντέχει» ο πάροχος, ιδιαίτερα αν προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα.
Το «προνόμιο» αυτό παρέχεται συμπληρωματικά και όχι «ανταγωνιστικά» με άλλα δικαιώματα που παρέχουν τοπικές ή κρατικές ή αυτόνομες –ανεξάρτητες δομές αλληλεγγύης (πχ. Κάρτα Αλληλεγγύης, πρόσβαση σε Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κοινωνικό Ιατρείο κλπ.)