, Πέμπτη
02 Φεβρουαρίου 2023

Τρεις ειδικές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης

dimotiko symvoulio

Η έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2011 του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί το θέμα της πρώτης ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14:00, στο δημαρχιακό Μέγαρο.

Θα ακολουθήσει η δεύτερη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στις 16:00, με μοναδικό θέμα την έγκριση του Απολογισμού της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2012.

Στη συνέχεια, στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί η 26η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την «28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2013 για την ενίσχυση Κ.Α. εσόδων και εξόδων».

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται λόγω επείγουσας αναμόρφωσης προϋπολογισμού ενός κωδικού για την απορρόφηση και διάθεση της έκτακτης επιχορήγησης για τη θέρμανση των σχολικών κτιρίων.