ΥΠΕΣ- Επίσημη ανακοίνωση: Πως θα γίνουν οι παρελάσεις στη Θεσσαλονίκη

Μόνο στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την διευκρινιστική ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας ότι συνεχίζουν να ισχύουν στο ακέραιο τα όσα προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου που εξεδόθη στις 13 Οκτωβρίου 2021. 

Ειδικότερα, στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης θα παρελάσουν μόνο στρατιωτικά τμήματα και όλες οι παρελάσεις θα έχουν μέγιστη χρονική διάρκεια  60 λεπτών.

Διευκρινίζεται ακόμη, από το υπουργείο, ότι η μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται παραδοσιακά στις 27 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθεί επίσης κανονικά.

Σημειώνεται ότι, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας.