, Τρίτη
29 Νοεμβρίου 2022

Έκθεση φωτογραφίας για τη… βιώσιμη διαχείριση πόρων!

Διαγωνισμός Φωτογραφίας και Βίντεο με τίτλο «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ», διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου “EYD 2015 -Το μέλλον που θέλουμε”, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EuropeAid.
Στο διαγωνισμό καλούνται να συμμετέχουν νέοι και νέες που γεννήθηκαν από το 1998 έως και το 2004.
Η περιοχή από όπου θα πρέπει να προέρχεται το φωτογραφικό υλικό που θα υποβληθεί είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι οι εξής:

  • ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό

  • με την υποβολή μέχρι τριών (3) φωτογραφιών και όχι παραπάνω από μια (1) ανά κατηγορία
  • με την υποβολή μέχρι ενός (1) βίντεο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό του βίντεο μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική

Οι φωτογραφίες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή σε δίσκο DVD ή σε USB STICK στη διεύθυνση 1ο χλμ Θερμης-Τριαδίου, Gold Center αρ.9, ΤΚ 57001, ΤΘ 60497. Τα βίντεο θα αποσταλούν σε δίσκο DVD ή σε USB STICK.
Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους στην καμπάνια « ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ –EYD2015», προκαλώντας τους να γίνουν δημιουργικοί και να καταγράψουν τον τρόπο που βλέπουν το μέλλον μέσω της ενασχόλησης με την τέχνη της φωτογραφίας.
Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από τις 10 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2017
Το διαγωνιζόμενο υλικό θα αξιολογηθεί από Κριτική Επιτροπή. Στους βραβευθέντες από την κριτική επιτροπή θα απονεμηθούν βραβεία: 1 ψηφιακή βιντεοκάμερα και 1 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.