, Δευτέρα
06 Φεβρουαρίου 2023

Στο «ΠAΡΑΣΚΗΝΙΟ» που θα κυκλοφορήσει 25/11 με «Ευκαιρίες για Εργασία»

«ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ»
15.000 νέες θέσεις ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε εταιρείες μέσω ΟΑΕΔ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 627 προσλήψεις εργαζομένων
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 192 υπάλληλοι σε εταιρείες
Ρευστό για τη βελτίωση των υποδομών σε αλιευτικούς λιμένες και ιχθυόσκαλες