, Σάββατο
03 Δεκεμβρίου 2022

Αυτοί είναι οι 59 δημοσιογράφοι που προσλαμβάνει η ΝΕΡΙΤ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Το Δ.Σ. της  ΝΕΡΙΤ ενέκρινε την πλήρωση 59 θέσεων  δημοσιογράφων, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν και πολύ γνωστά ονόματα που είχαν μεγάλη διαδρομή στην ΕΡΤ,  με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου.

Η ΝΕΡΙΤ στην ανακοίνωση της αναφέρει πως η «πλήρωση των θέσεων αυτών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και των τριών φάσεων (αξιολόγηση τυπικών προσόντων, βαθμολόγηση υποψηφίου από ανεξάρτητους αξιολογητές, προσωπική συνέντευξη)».

Δείτε όλα τα ονόματα  των επιτυχόντων όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια.