, Σάββατο
03 Δεκεμβρίου 2022

ΝΕΡΙΤ: Εκφωνητές και δημοσιογράφοι που περνούν στη β΄ φάση

 

ImageHandler (6)

Τον αναθεωρημένο πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τις ειδικότητες των εκφωνητών με έδρα την Αθήνα και των δημοσιογράφων ρεπορτάζ τομέων πολιτικής και ελεύθερου με έδρα τη Θεσσαλονίκη ανήρτησε σήμερα η ΝΕΡΙΤ.

Στην επόμενη φάση, πέρασαν οκτώ εκφωνητές, που θα έχουν έδρα την Αθήνα και δέκα δημοσιογράφοι με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για το πολιτικό και το ελεύθερο ρεπορτάζ.

«Η κατάταξη προέκυψε από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους μετά την ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, καθώς και μετά τον έλεγχο των φακέλων όλων των υποψηφίων, που διενήργησε η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας.

Επίσης επισημαίνεται πως «ο πίνακας αυτός δεν συνιστά Πίνακα Κατάταξης Επιτυχόντων. Αποτελεί τη βαθμολογία της πρώτης φάσης της διαδικασίας∙ θα ακολουθήσει η βαθμολόγηση από τους Αξιολογητές και η βαθμολόγηση από τη συνέντευξη. Ο τελικός πίνακας κατάταξης θα καταρτισθεί με βάση το άθροισμα των μορίων του αναθεωρημένου πίνακα κατάταξης, της βαθμολογίας των Αξιολογητών και της βαθμολογίας της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις (με μέγιστη βαθμολόγηση τα 5.000 μόρια)».

Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή η βαθμολόγηση των υποψηφίων από ανεξάρτητους αξιολογητές, θα αρχίσει την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014.