, Παρασκευή
01 Μαρτίου 2024

Ρύθμιση για την ψηφιακή εκπομπή των καναλιών

vouli1

Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση με την οποία αποσαφηνίζεται το μεταβατικό καθεστώς ψηφιακής εκπομπής των τηλεοπτικών σταθμών. Συγκεκριμένα, με τις σχετικές διατάξεις, αποσαφηνίζεται το μεταβατικό καθεστώς ψηφιακής εκπομπής του προγράμματος των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών, που εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα την 31.08.2013, μέχρι την αδειοδότησή τους ως παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σύμφωνα με το ν.3592/2007. Ειδικότερα, τίθεται ως προϋπόθεση για τη νόμιμη εκπομπή του τηλεοπτικού προγράμματος με ψηφιακή τεχνολογία, η σύναψη σύμβασης με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και η συμμόρφωση με τους κανόνες προγράμματος του ως άνω νόμου.

Η ρύθμιση αυτή, που “εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας” αναφορικά με την “απελευθέρωση του ψηφιακού μερίσματος”, περιλαμβάνεται στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου “Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε την Τετάρτη 9/10/2013 στη Βουλή.

Παράλληλα, με το άρθρο 17 του ιδίου νομοσχεδίου, παρατείνεται έως τις 31-12-2013 η προβλεπόμενη προθεσμία του ν.4038/2012 για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών.

#Tags: Βουλή