, Τρίτη
28 Νοεμβρίου 2023

ΕΡΓΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ…

 

Τους τρεις κεντρικούς άξονες δράσης της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –την ανάπτυξη, τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της ΠΚΜ και την κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη– παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας στη σημερινή ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΠΚΜ στη Θεσσαλονίκη. 

«Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν, ολοκληρώσαμε τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση στην Περιφερειακή Διοίκηση. Δημιουργήσαμε μια εγκάρσια τομή, περνώντας από τη γεωγραφική συνένωση των επτά παλιών νομών στη νέα εποχή της Ενιαίας Περιφέρειας. Θεσμοθετήσαμε την Τομεακή Διοίκηση. Επαναπροσδιορίσαμε το θεσμικό ρόλο των Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειακών Συμβούλων. Εναρμονίσαμε την Κεντρική Μακεδονία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», σημείωσε με έμφαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε ξεχωριστή αναφορά στις επισκέψεις του στις επτά περιφερειακές ενότητες της ΠΚΜ, οι οποίες, όπως υπογράμμισε, «δεν ήταν εθιμοτυπικές, αλλά είχαν συγκεκριμένο στόχο και ατζέντα», καθώς συμπεριέλαβαν συνεργασίες με όλους τους φορείς, τα επιμελητήρια και τους δήμους, με κεντρικά ζητήματα την ανάπτυξη και το ΕΣΠΑ.

Αναφερόμενος στον πρώτο κεντρικό άξονα δράσης για την ΠΚΜ, την ανάπτυξη, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο είναι το ΕΣΠΑ» και ότι «η απορροφητικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για όλους τους τομείς είναι σήμερα στο 52% και το επίπεδο συμβασιοποίησης έργων προσεγγίζει το 70%». Ο κ. Τζιτζικώστας παρουσίασε αναλυτικά τα υπό υλοποίηση έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ανά περιοχή «Στην Ημαθία υλοποιούνται 50 έργα συνολικού ύψους 199 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη υλοποιούνται 166 έργα συνολικού ύψους 488 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Κιλκίς υλοποιούνται έργα ύψους 193 εκατομμυρίων ευρώ, με κυρίαρχα αυτά των οδικών αξόνων προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Πέλλα 42 έργα 98,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Πιερία 40 έργα 146 εκατομμυρίων ευρώ. Στις Σέρρες 33 έργα 63 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Χαλκιδική 68 έργα συνολικού ύψους 252 εκατομμυρίων ευρώ». 

Όπως επεσήμανε ο κ. Τζιτζικώστας, αναφορικά με τον τομέα της ανάπτυξης η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει θέσει 4 κομβικούς στόχους, που επικεντρώνονται στην καλύτερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Ο πρώτος στόχος αφορά την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων, χωρίς καθυστερήσεις, με απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες. Ο δεύτερος αναφέρεται στη συνολική αύξηση της απορροφητικότητας με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο τρίτος κινείται στην κατεύθυνση της δυναμικής συμμετοχής της ΠΚΜ, ως φορέα διαχείρισης στα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα και ο τέταρτος περιλαμβάνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Α. Τζιτιζκώστας παρουσίασε αναλυτικά τους οκτώ αναπτυξιακούς τομείς που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη της ΠΚΜ. Ο πρώτος αναπτυξιακός τομέας αναφέρεται στον τουρισμό, με τη δημιουργία δωδεκάμηνης τουριστικής περιόδου για την Κεντρική Μακεδονία, ο δεύτερος τομέας στη βιομηχανική ανάπτυξη και το εμπόριο, ο τρίτος  στο περιβάλλον, ο τέταρτος τομέας στην αγροτική ανάπτυξη με βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή ως την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων της ΠΚΜ, ο πέμπτος στην ανάπτυξη των υποδομών, ο έκτος στην καινοτομία, ο έβδομος στην παιδεία και ο όγδοος στον πολιτισμό.

Ο δεύτερος άξονας της πολιτικής της ΠΚΜ είναι η διαφάνεια και ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης και της λειτουργίας της Περιφέρειας, όπου τρεις είναι οι κατευθύνσεις που την καθορίζουν. Ειδικότερα, η πρώτη κατεύθυνση κινείται στον επανακαθορισμό της δημοσιονομικής πολιτικής «με κύριο μέλημα τον εξορθολογισμό των δαπανών και την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων διαφάνειας και χρηστής διοίκησης».

Στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, ο Περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας έδωσε έμφαση στην παροχή γρήγορων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πολίτες και στην ταυτόχρονη βελτίωση του εσωτερικού επιπέδου λειτουργίας και συνεργασίας.

Η τρίτη κατεύθυνση προωθεί τη διαρκή κατάρτιση και την επανακατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού με απώτερο σκοπό το καλύτερα κατηρτισμένο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, που σημαίνει αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και αποδοτικότερη λειτουργία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  Τέλος, η τέταρτη κατεύθυνση κινείται προς την εμπέδωση και ισχυροποίηση της Μητροπολιτικής Διοίκησης της Θεσσαλονίκης στους 4 τομείς του άρθρου 210 του Καλλικράτη καθώς και η καθιέρωση της θεσμικής και συστηματικής συνεργασίας με του Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της δημιουργίας γραφείου υπό την εποπτεία αρμόδιου περιφερειακού συμβούλου.

Ο τρίτος άξονας της πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει την κοινωνική πολιτική και την αλληλεγγύη με βασική στόχευση στην έμπρακτη και ουσιαστική υποστήριξη των πολιτών που δοκιμάζονται «με όσα μέσα και δυνατότητες διαθέτουμε, αλλά και με όλα τα προγράμματα που μπορούμε να διεκδικήσουμε», όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, το λόγο έλαβαν οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι παρουσίασαν τους άξονες πολιτικής για τους τομείς ευθύνης τους.

 Την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας -η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία μόνο των περιφερειακών συμβούλων της συμπολίτευσης, καθώς οι περιφερειακοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία-  παρακολούθησαν η Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Σερρών Μ. Κόλλια- Τσαρουχά, Δήμαρχοι της ΠΚΜ, καθώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας.

pic-0-norm

Σχολιάζοντας την αποχώρηση των περιφερειακών συμβούλων της αντιπολίτευσης από την πρώτη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τους κεντρικούς άξονες της πολιτικής της ΠΚΜ, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε ότι «η πολιτική της άδειας καρέκλας έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Στη σημερινή εποχή φανερώνει ένδεια θέσεων και προτάσεων για την Κεντρική Μακεδονία. Φανερώνει, όμως, και την αμηχανία της αντιπολίτευσης απέναντι στην πρότασή μας για ουσιαστική συνεργασία. Η νέα διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στο συμμετοχικό διάλογο. Κατανοούμε τις κινήσεις τακτικής, αλλά –όπως και η κοινωνία- δεν τις δικαιολογούμε».