, Παρασκευή
22 Σεπτεμβρίου 2023

Έλληνες στη μεταφορά φυσικού αερίου

tap_eu_missing_linkH ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., μετά την επιτυχή συμμετοχή της στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, ανέλαβε τις υπηρεσίες Τοπικού Συμβούλου Μηχανικού στο Βασικό Σχεδιασμό του Αδριατικού Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Trans-Adriatic Pipeline, ΤΑΡ), του τμήματος από τους Κήπους Έβρου μέχρι τη Θεσσαλονίκη, συνολικού μήκους 400 χιλιομέτρων περίπου.

 Η ανάθεση στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ έγινε από τη Γερμανική εταιρεία E.ON New Build & Technology GmbH, η οποία έχει αναλάβει το σχεδιασμό του χερσαίου αγωγού στο σύνολό του.

 Η σύμβαση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει διάρκεια ενός έτους και οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2012. Στη φάση πλήρους ανάπτυξης του έργου εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν 25 μηχανικοί.

 Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία αδειοδότησης του έργου καθώς και για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών, ώστε να ολοκληρωθεί η χάραξη του προαναφερόμενου ελληνικού τμήματος του αγωγού. Οι προβλεπόμενες τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές και υδρολογικές μελέτες στις κύριες διασταυρώσεις καθώς και σε ειδικά τμήματα του αγωγού θα διεξαχθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

 Ο Αδριατικός Αγωγός θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας, μέσω της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Αδριατικής θάλασσας (υποθαλάσσιο τμήμα), στη Νότια Ιταλία και στη συνέχεια στη Δυτική Ευρώπη. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού μέσω της εξασφάλισης εναλλακτικής προέλευσης φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των Ευρωπαϊκών αγορών. Έτσι θα δημιουργηθεί ο επονομαζόμενος «Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου» (Southern Gas Corridor) προς την Ευρώπη δημιουργώντας μία νέα αγορά φυσικού αερίου από την Κασπία Θάλασσα.

 Κύριος του έργου είναι η εταιρεία ΤΑΡ που αποτελεί κοινοπραξία των εταιριών Axpo (42.5%), Statoil (42.5%) και E.ON Ruhrgas (15%).

 Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι η μεγαλύτερη Ελληνική Τεχνική Μελετητική Εταιρεία στον τομέα Ενέργειας. Είναι θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και εξειδικεύεται στη μελέτη και επίβλεψη έργων σε Διυλιστήρια Πετρελαίου και Φυσικό Αέριο, επί 30 έτη.

 Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, κ. Ι. Φωτόπουλος, «αυτή ακριβώς η πολυετής εμπειρία μας συνέβαλε στην ανάθεση αυτής της σημαντικής μελέτης στην εταιρεία μας, κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι».